Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

22 апр.

Назначаване на работа по трудов договор на чужденци, които не са граждани на ЕС, ЕИО и Конфедерация Швейцария.Тази публикация е предназначена за работодатели, които имат желание да назначават по трудов договор граждани на други държави, които: - Не са членки на Европейския Съюз- Не са част от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария- Нямат подписан двустранен договор с България Освен това чужденците да не притежават нито едно от изброените по-долу: - Статут на бежанец- Статут на постоянно ...


17 апр.

Искате да си регистрирате дружество ? Първо трябва да изберете какво да бъде то. В тази статия ще разгледам видовете търговци и се надявам информацията да ви бъде полезна при изборът. В началото ще разгледаме какво е "търговец" ? Всеки без специализирани познания си представя продавач. Това е нормално. Терминът "търговец" има широко приложение в разговорния език. Специалистите използват това понятие в тесния смисъл на думата за лице , което предоставя стоки или услуги срещу заплащане. Терминът търговец означава и други неща, но в момента ...


17 апр.
ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

По отношение на данъците в България често ни се задават много въпроси. Някои от тях ( най-често срещаните) са: 1. Колко е данък печалба ? 2. Колко е данък върху дивидента? 3. Дължа ли данъци ако платя на чужденец парична сума ? 5. Колко е данъкът върху акцизите? 6. Колко е данък ДДС и кога се дължи? 7. Има ли данък върху хазартните игри? - и много други. Ще се опитам да отговоря на кратко и по същество на някои от най-честите питанки, които възникват за чуждестранните инвеститори, които искат да развиват ...


21 ян.

Опрощаване То представлява освобождаване от изпълнение по силата на властнически изявления на компетентен държавен орган. Фискална амнистия Това е способ за премахване на дължимостта на определена категория публични задължения. Заличават се данъчните задължения, без по този начин да изчезват фактическите състави, от които задълженията са възникнали. В този ред на мисли ако друга правна норма установи задължения на лицата, които произтичат от същите фактически състави, те ще са валидни независимо от амнистията. Правото да дава амнистия принадлежи на НС. Амнистиите могат да бъдат пълни и ...


28 авг.
Защо са ни нужни счетоводни услуги?

Тази статия ще е много кратичка и се надявам да е изчерпателна. Не рядко ми се задава въпросът „Трябва ли ми счетоводител или счетоводна къща?”. Отговорът ми е категорично да, ако сте решили да развивате бизнес в България и да нямате проблеми. Дори фирмата Ви да няма дейност в момента, един счетоводен абонамент за спящо дружество няма да натовари месечния Ви бюджет особено, но може да ви спести много неприятности. Не забравяйте, че Вашето дружество е изтоник на Вашите доходи, но то както всички предприятия ...

Веста Консулт

Веста Консулт