Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Тази услуга се извършва по силата на предоставено писмено пълномощно.

Компетентен сътрудник на Веста Консулт Ви представлява пред различни органи на държавната администрация, като има право да предоставя, получава информация, подава и получава документи и да извършва различни правни и фактически действия във Ваш интерес.

Някои институции изискват нотариална заверка на подписите на титуляра на правата или изрично упълномощаване за определени действия. За целта нуждите на Клиента следва да бъдат определени точно и в пълен обем, така че пълномощното да включва всичко необходимо.

В практиката си най-често представляваме Клиентите си пред:    suitcase

Национална Агенция по приходите,

Национален Осигурителен Институт,

Национален Статистически Институт,

Инспекция по труда,

Банки и кредитни институции  и др.

Веста Консулт

Веста Консулт