Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Годишното счетоводно приключване протича на няколко различни етапа, които намират обективна форма в писмени документи. След като бъдат взети всички необходими счетоводни записи за отчитането на приходите и разходите на дружеството през отчетната финансова година, специалистите на Счетоводна къща Веста Консулт следва да извършват приключвателните операции, да определят печалбите или загубите на дружеството, реализирани през тази отчетна година, да отчетат наличните активи и пасиви и др, както и да определят дължимите данъци. Цялата тази икономическа информация се подава в национална Агенция по Приходите и в Националния Статистически институт, като се попълва допълнително в справки по техен образец. Те могат да се подадат по електронен път или на място в съответните териториални поделения на тези институции.

1. Подготовка на Годишен Финансов отчет за НАП
2. Изготвяне на данъчна декларация по ЗКПО, заедно с всички приложения и подаването й по електронен път.
3. Изготвяне на Годишен статистически отчет и подаването му по електронен път.

Тази услуга Счетоводна къща Веста Консулт предлага като отделен пакет. За повече подробности, можете да погледнете тук.

 

deadline

Веста Консулт

Веста Консулт