Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) са двустранни международни договори. За да влезнат в сила, след като бъдат сключени, трябва да се ратифицират по надлежния ред за всяка една държава - съдоговорителка. СИДДО дават облекчен режим на облагане на доходите на физически и юридически лица и на неперсонифицирани образования, когато тези доходи следва да бъдат обложени в две и повече държави.

Кога е на лице двойно данъчно облагане?  - Когато доходите на едно лице бъдат обложени с подобни по вид данъци в две или повече държави. Това е нежелан ефект, възпрепятстващ стопанския обмен и държавите предвиждат мерки за преодоляването му чрез подписване на СИДДО.

Всяко СИДДО определя в кои случаи се прилага и спрямо кого, както и спрямо кои доходи. СИДДО не се прилага автоматично. Всяка държава има своя вътрешна процедура по прилагането. За целта заинтересованото лице отправя искане до компетентните държавни органи , в което описва: коя спогодба ще се прилага, доходите, за които се иска прилагането и др. В България компетентен орган е Националната Агенция по Приходите.

Веста Консулт оказва пълно съдействие при подготовката и подаването на документите за прилагане на СИДДО, като дава подробни указания на клиентите си кога могат да се възползват от по-благоприятните условия на спогодбите.

Следват всички държави, с които имаме сключени Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане: Австрия Азербайджан Албания Алжир Армения Бахрейн Беларус Белгия Великобритания Виетнам Германия Грузия Гърция Дания Египет Естония Зимбабве Израел Индия Индонезия Иран Ирландия Испания Италия Йордания Казахстан Канада Катар Кипър Китай КНДР Кувейт Латвия Ливан Литва Люксембург Македония Малта Мароко Молдова Монголия Норвегия ОАЕ Полша Португалия Румъния Русия САЩ Сингапур Сирия Словакия Словения Тайланд Турция Узбекистан Украйна Унгария Финландия Франция Холандия Република Хърватска Чехия Швейцария Швеция Югославия Южна Африка Южна Корея Япония

 

contract

 

Веста Консулт

Веста Консулт