Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Нашата история преди и сега

Счетоводна къща "Веста Консулт" започва своята история на 12 декември през далечната 1990г. Счетоводните услуги са само една от многото дейности, извършвани от счетоводна къща "Веста Консулт". В продължение на цялата история на  счетоводната къща се поддържа изключителен професионализъм и високо ниво на обслужване. От първият ден до днес в екипът на Веста Консулт работят отлични специалисти с висше образование в областта на счетоводството, финансите и правото.

 

В какво смятаме, че сме отличници

След приемането на Българя в Европейския съюз, счетоводна къща "Веста Консулт" се специализира и в провеждане на процедури за дългосрочно командироване на работници в държави-членки на ЕС по силата на Регламент 883. За целта е необходимо специално разрешение ( удостоверение А1), а периодът на командировките е от 6 месеца до 2 години.

Успоредно с изложеното по-горе, назначаването на служители, които са граждани на трети държави ( които не членуват в ЕС) при български работодател също става при усложнени изисквания. За целите на това и работодателя, и работника или служителя следва да получат специално разрешение от бюрото по труда и от Агенция по заетостта.

Нашият екип от специалисти по ТРЗ има опит в провеждането на тези процедури, така че всички нормативни изисквания да бъдат спазени и Вашите бизнес инициативи завършват успешно.

От история към политика на работа

Политиката на счетоводна къща "Веста Консулт"гласи: "проблемите на нашите клиенти- това са и наши проблеми". За това ние предлагаме най-добрите индивидуални решения за всеки бизнес. Наблюдаваме периодично промените в данъчното, трудовото и европейското законодателство. Това ни дава възможност да реагираме своевременно в защита на вашите интереси.

Несъмнено преимущество на счетоводна къща "Веста Консулт" се явява това,  че дружеството предлага услуги не само в сферата на счетоводството и на ТРЗ. Можем да отговорим и на редица ваши потребности. Такива могат да бъдат:

Оптимизиране на данъци и разходи на бизнеса.

Подобряване на общото икономическо състояние на бизнеса.

Бизнес анализи. 

Бизнес планове за стартиращи начинания.

Регистрация  на нови дружества.

Вписвания, обявявания, заличавания на обстоятелства.

Изготвяне на документи за отпускане на кредити. 

Сътрудничество при участие в публични търгове.

Европейски програми за регионално развитие.

Преводи и легализация на документи. 

Дългосрочно командироване на персонал в ЕС с удостоверение А1 от НАП.

Водене на документация по Евро-проекти, национални и Европейски финансирания  и още много други.

Веста Консулт

Веста Консулт