Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Вместо "За нас"

 

„Веста Консулт”-

Защо е по-добре да изберете данъчна и счетоводна кантора пред поддържането на собствен счетоводен отдел?

Разходна част

Според Веста Консулт поддръжката на Ваш собствен счетоводен и/или ТРЗ отдел изисква отделянето на средства. Те ще са за заплати, осигуровки, закупуване на софтуер и неговото обновяване, консумативи. Вие сте наели по трудов договор и специалисти, които ще са в час с новостите в законите.

Можете да съкратите тези разходи в голяма степен. Можете и да намалите разходната си част, ако се възползвате от услугите на данъчна или счетоводна кантора като „Веста Консулт”. Вашият единствен ангажимент остава месечният абонамент. Това ви спестява време, средства и усилия. За сметка на това получавате услуги с високо качество и консултации от превъзходни специалисти по данъчни и счетоводни въпроси.

Отговорности

Според Веста Консулт създаденият от Вас счетоводен и/или ТРЗ отдел ще е отделно звено. В него ще работят служители по трудов договор. Материалната отговорност на тези лица при пропуски и неточности е ограничена от закона, а вредите при допусната неточност могат да бъдат огромни.

Данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” сключва с Вас търговски договор за услуга и носи пълна отговорност за своята работа. Ние държим на имиджа си и на добрите си решения, което е допълнителна гаранция за качеството на получаваните от Вас услуги. Можем да създадем счетоводен екип специално за Вас, който изцяло да пази и да се грижи за интереса Ви.

Практика

Счетоводният отдел в една компания се ръководи от финансов мениджър или главен счетоводител. Това са специалисти, които трябва да разглеждат и преценяват всеки отделен казус сами, според своята подготовка. В данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” можете да разчитате на натрупаната през годините разнообразна и богата практика. Можете да разчитате и на практиката на екип от данъчни консултанти, юристи, счетоводители, одитори, финансисти, и икономисти, които да обръщат специално внимание на всички Ваши бизнес нужди.

Управление на човешките ресурси

Освен гаранциите за качество, намаляването на разходите и на отговорностите, данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” може да Ви предостави и още нещо. Предлагаме услуги в сферата на ТРЗ (труд и работна заплата), оптимизиране на данъци, социално - осигуряване и др. Това моментално редуцира нуждите Ви от отдел „Човешки ресурси” или „Личен състав”. Нашите специалисти по ТРЗ ще вникват във всички подробности около назначаването, освобождаването на персонал, уведомяването на НАП и НОИ за сключването и прекратяването на трудови договори, изготвянето на ведомости за заплати, издаването на служебни бележки, превеждането на осигуровки и много други.

Конфиденциалност и информираност

Много важен елемент от ръководството на бизнеса е опазването на икономическата информация. Умеем да пазим фирмените тайни отлично. В това отношение в данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт”  се полага изключителна грижа. Тя се изразява не само в изисквания за запазване на конфиденциалност към персонала, работещ при нас, но и в отличен софтуер, където е разположена икономическата информация.

Методика на работа

Данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” работи с добре подбрани методики. Това създава възможност икономическата информация за различните отчетни години да бъде съпоставяна и да може да се използва за икономически анализи при необходимост. Така се избягват много негативи, характерен за компаниите, които променят с времето своите счетоводители.

Например  когато в едно дружество работят различни счетоводители в различни времеви интервали, всеки един от тях е използвал свои правила и е реализирал счетоводната отчетност според собствените си виждания. Поради това икономическата информация от счетоводния отдел за всяка година обслужва различна логика и прави данните несъпоставими и непригодни за анализ. Много често всеки счетоводител, постъпвайки на работа, като условие е изисквал различен софтуер, което допълнително затруднява анализа на данните от една страна и данъчните ревизии от друга страна. Доверявайки се на услугите на данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт”, вие си спестявате и този  негатив.

Още няколко причини да изберете данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт”

  • Данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” има дълга почти 30-годишна практика, считано от 12.12.1990г. , през която е натрупала богат и разнообразен опит.
  • Можем да  Ви предложим комплексно, пълно и качествено обслужване на конкурентни цени, благодарение на широкия набор от услуги, които предлагаме.
  • Разполагаме с квалифицирани кадри в различни области.
  • Можем да създадем подходящ екип от топ-специалисти, които да се грижат само за Вас.
  • Наблюденията ни на пазарните механизми са ни научили, че прецизното водене на счетоводна отчетност, ТРЗ и своевременните юридически консултации са жизненоважна предпоставка за развитието на бизнеса на нашите клиенти.
  • С лекота уреждаме командироване на персонал в ЕС- дългосрочно;
  • С лекота изпълняваме изискванията, свързани с водене на документация по Европейски и национални програми за финансиране на бизнеса

Можете да се доверите на нашия опит- близо 30 години, в сферата на данъчно, счетоводно и юридическо обслужване,  консултации, оптимизация на разходи и данъци в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др,  вътрешно финансов одит и икономически анализи на дейността, изготвяне на себестойности на развойна дейност и др.

Кои сме ние?

Ние сме данъчна и счетоводна кантора „Веста Консулт” и предлагаме цялостно  данъчно, счетоводно, юридическо и ТРЗ обслужване. Специалисти сме и в други области - консултантски услуги, икономически анализи, бизнес планове, регистрация на фирми, вписвания, обявявани, заличавания на основни обстоятелства, юридически услуги, предимно по данъчното, търговското, осигурителното и трудовото законодателства  и др.  Работим с клиенти от най- различни сфери на частния и публичния сектор: IT-технологии, иновации, медицина, търговия,  строителство, производство, земеделие,  услуги, транспорт, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, обслужваме посолства, политически партии, фондации, неправителствени организации и други юридически лица с нестопанска цел.

Ние знаем и вярваме че:

Етиката е по- важна от печалбата.

Предизвикателствата пред нашите клиенти са и наши.

 Правим това, което сме казали, че ще направим.

 Уважаваме всеки и му помагаме да развие потенциала си.

 Различността е нещо, което приветстваме.

 Винаги мислим и действаме независимо.

 Лоялност, конфиденциалност, точност, сигурност са нашите качества.

Ние сме тук дългосрочно.

 

Веста Консулт е Консорциум, създаден по Закона за Задълженията и Договорите. В него членуват следните дружества: 

АБВ Акаунт ЕООД, Бухгалтер БГ ЕООД, Веста Акаунтинг ЕООД, Веста БГ Партнерс ЕООД, Веста Консулт Партнерс ЕООД, Веста Мениджмънт ЕООД, ЕТ Веста Модул- Валентина Петрова. 

Консорциум Веста Консулт е вписан в РЕГИСТЪР БУЛСТАТ с номер 176905986 и адрес на управление гр. София, район Красно село, п.код 1618, ул. ХУБЧА 1-ви надпартерен ет. офис А-1. 

Веста Консулт

Веста Консулт