Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти
Споделяне

За Сдружения,  фонадации, политически партии и други юридически лица с нестопанска цел погледнете пакетите за дружества с и без ДДС регистрация.

По отношение на персонала и участниците в сдружението, погледнете пакет "Пейрол".

paketni uslugi

Веста Консулт

Веста Консулт