Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

За Сдружения,  фонадации, политически партии и други юридически лица с нестопанска цел погледнете пакетите за дружества с и без ДДС регистрация.

По отношение на персонала и участниците в сдружението, погледнете пакет "Пейрол".

paketni uslugi

Веста Консулт

Веста Консулт