Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Тази услуга включва съдействие при регистрация на чужденците в НАП, с цел по-лесно здравно и социално осигуряване.

Услугата се извършва по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа и включва:

  • Първоначална консултация относно необходимостта от единен номер и процедурата, която следва, както и необходимите документи;
  • Съдействие при изработване на пълномощното и придружаване от заклет преводач;
  • Събиране и съставяне на необходимите документи, превод и легализация на документите, ако е необходимо;
  • Представителство пред НАП за издаване на личния номер на чужденеца.

Услугата завършва с представяне на документ от НАП с номера , в който се отразява адресът на чужденеца за данъчни и осигурителни цели.

Стойността на услугата се определя според индивидуалните потребности на Клиента и обемът на извършената работа, както и отделеното време за устни преводи от заклет преводач, видът и обемът на преведените и легализирани документи.

За удобство на Клиента кореспонденцията може да се води на удобен за него език.

flags

Веста Консулт

Веста Консулт