Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

За нуждите на клиентите си, счетоводна къща Веста Консулт може да предложи изработването на най - различни документи:

- търговски, трудови , граждански и други договори,

- длъжностни характеристики, правилници за вътрешен реди , етичен кодекс

- бланкови декларации, пълномощни и много други

Документите могат да бъдат изготвени на български език, може да се оформят и в двуезична форма според нуждите на клиента.

За по-подробна информация можете да погледнете всички услуги на счетоводна къща Веста Консулт или да ни потърсите на нашите контакти.

 

contract

Веста Консулт

Веста Консулт