Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти

Счетоводна къща "Веста Консулт" започва своята практика на 12 декември през далечната 1990г. Още в началото счетоводните услуги са само една от многото дейности, извършвани от счетоводна къща "Веста Консулт". В счетоводната къща работят отлични специалисти с висше образование в областта на счетоводството, финансите и правото. В съответствие с политиката на счетоводна къща "Веста Консулт", която гласи: "проблемите на нашите клиенти- това са и наши проблеми", ние предлагаме най-добрите индивидуални решения за всеки бизнес. Наблюдаваме периодично промените в данъчното и трудовото законодателство, което ни дава възможност да реагираме своевременно в защита на вашите интереси.

Несъмнено преимущество на счетоводна къща "Веста Консулт" се явява това,  че дружество предлага услуги не само в сферата на счетоводството и на ТРЗ, но може да отговори и на други ваши потребности, а именно- оптимизиране на данъци и разходи на бизнеса, подобряване на общото икономическо състояние на бизнеса, бизнес анализи, бизнес планове за стартиращи начинания, регистрация  на фирми, вписвания, обявявания, заличавания на обстоятелства, изготвяне на документи за отпускане на кредити, сътрудничество при участие в публични търгове, европейски програми за регионално развитие, юридически услуги, преводи и легализация на документи и още много други.

След приемането на Българя в Европейския съюз, счетоводна къща "Веста Консулт" се специализира и в провеждане на процедури за дългосрочно командироване на работници в държави-членки на ЕС по силата на Регламент 883. За целта е необходимо специално разрешение ( удостоверение А1), а периодът на командировките е от 6 месеца до 2 години.

Успоредно с изложеното по-горе, назначаването на служители, които са граждани на трети държави ( които не членуват в ЕС) при български работодател също става при усложнени изисквания. За целите на това и работодателя, и работника или служителя следва да получат специално разрешение от бюрото по труда и от Агенция по заетостта.

Нашият екип от специалисти по ТРЗ има опит в провеждането на тези процедури, така че всички нормативни изисквания да бъдат спазени и Вашите бизнес инициативи завършват успешно.

Веста Консулт

Веста Консулт