Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Уважаеми клиенти и читатели, това са най-често срещаните въпроси, които ни се задават.

1. С какво работно време сте ?

Офисът е отворен от понеделник до петък, като работното време с клиенти е между 9 сутринта и 17 часа след обяд българско време (GTM+3).

rabotno vreme

2. Къде се намирате, не виждам контактите!

Адресът е в България, София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8. Локацията е близо до пазарът на кръстовището между ул. Дебър и ул. Хубча. Входът е на жилищно-административна сграда, на първи надпартерен етаж. Контактите ни можете да намерите тук

 

telephone

3. Защо средно списъчният състав от вашата справка не съвпада с броя назначен персонал?

Защото средно-списъчният състав на персонала не е списък с назначените по трудов договор лица, а включва брой назначени по трудов договор лица, брой прекратени трудови договори, лицата по граждански договори и договорите за управление. Вземат се предвид както назначаванията така и прекратяванията на договори и средно-списъчният състав дава усреднено число. На базата на него се изчислява хонорарът за труд и работна заплата за пакет „пейрол“.

lichen sqstav

4. Мога ли да си назнача служителите по граждански договор?

Не препоръчваме. При проверка от инспекция по труда ще констатират, че това е прикрит трудов договор и могат да ви санционират. Във всеки случай, когато имате работно място, работно време и месечно заплащане, следва да сключвате трудови, а не граждански договори.

contract

5. Ако съм управител на дружеството си, трябва ли да се осигурявам? А трябва ли да се осигурявам, ако съм чужденец?

Осигуряването в България е задължително. Като собственик на дружество можете да бъдете или самоосигуряващо се лице, или да се осигурявате като управител на това дружество. Изключение е единствено случая, при който размерът на възнагражденията ви, които са основание за осигуряване, надхвърлят максималния осигурителен праг в България. Тогава осигуровките се заплащат до размера на максималния осигурителен праг. В този случай гражданството няма значение. След като извършвате дейност в България, която е основание за осигуровки, тези задължения следва да се заплатят към бюджета.

money bag

6. Защо периодично се налага да заверявам пълномощни? Нали вече заверих едно!

Пълномощното е официален документ. По правило управителят на дружеството има пълната власт да го представлява навсякъде и за всичко и да го управлява. За това той може да делегира на друг част от правомощията си, но не всичките. Упълномощаването представлява именно такова делегиране на права. Няма как в практиката да предвидим абсолютно всеки възможен казус, абсолютно всеки възможен елемент от Вашия бизнес и Вашите бъдещи потребности, за които ще ни се доверите в даден момент и да ги включим в пълномощното. Успоредно с това пълномощните се базират на диалози с институции, чиято дейност пък се подчинява стриктно на законите. Законите всяка година се променят многократно. Създават се и се променят звена, агенции, департаменти и други органи и институции. Всички те си имат правилници, които също следва да се спазват. Представителството пред всяко такова звено изисква изрично пълномощие от управителя на дружеството или специално пълномощие от лицето. В повечето случаи пълномощното се заверява пред нотариус. Поради тази динамика в обстановката може да се окаже, че само за една година пълномощното, с което разполагаме, вече не е актуално и следва да се допълни или промени изцяло. Ние Ви се извиняваме за причиненото неудобство! За съжаление това не зависи от нас.

suitcase

7. Защо трябва да заверявам пълномощно? Нали сме подписали договор!!!

Договорът за счетоводно обслужване е мандатно правоотношение. Договорът гарантира нашето задължение да свършим определена работа, но за да може това изпълнение да е ефективно и да бъде прието от институциите, с които счетоводната къща обикновено работи, ни е необходимо изрично разрешение от управителя на дружеството. Пълномощното е именно това изрично разрешение. Тъй като всяка дейност, която се извършва пред официален държавен орган, се нуждае от изрично упълномощаване, за това в пълномощните са детайлизирани действията, които счетоводителят има право да извършва. Те не могат да се тълкуват разширително и ние нямаме право да преупълномощаваме друг да свърши тази работа, освен ако Вие изрично не поискате това.

glasses

8. А каква е разликата между общо и изрично пълномощно?

Общото пълномощно дава генерални общи права, но изричните, специфични случаи на упълномощаване остават извън обхвата му. Именно за това има твърде много случай, когато към общото упълномощаване се добавят множество клаузи за изрично упълномощаване, които изглеждат частен случай на генералното пълномощно.

startirasht biznes

9. Колко ще ми струва счетоводството?

Зависи каква работа се изисква да свършим. За да можем да се ориентираме добре, е хубаво да ни подадете допълнителна информация, като –какъв е броят на съдружниците и управителите, колко е персоналът, какъв е броят на банковите сметки, колко търговски обекта има дружеството ( складове и магазини, онлайн магазини), колко броя касови апарати, колко пос-терминални устройства, приблизителния брой на покупките и продажбите. Има ли регистрация по ДДС. Ако дружеството Ви вече има дейност, най-лесно можем да се ориентираме по следните счетоводни справки, които можете да носите с вас: Оборотна ведомост за последните 3 месеца и инвентарна книга. Данни дали дружеството търгува със стоки и приблизителния брой на артикулите. След като се разгледат тези показатели, договаряме с Вас абонамент, който да е съобразен с обемът на работата.

calculator

10. Защо ревизиите на минали периоди не ми влизат в счетоводния хонорар ?

Ако Вие сте млад клиент и ревизията за минал период от време засяга работата на други колеги, не рядко тя изисква следното: a. Да се разгледат документите Ви от този минал период от време, b. Ако се констатират неточности в счетоводната работа ( преди същите да се констатират от проверяващия орган), работата да се свърши отново, т.е. да се преосчетоводи целият период. c. Ако има неясни парични потоци или поток на стоки в материалния запас, следва средствата и наличностите да бъдат равнени перфектно и накрая , но не на последно място финансовите резултати за месеците и в края на годината трябва да съвпаднат с това, което е правено от предходното Ви счетоводство. Това е задължително! Всичките тези извънредни усилия и уточнения костват неимоверно много усилия и технологично време. Успоредно с тази допълнителна работа, се води постоянен диалог с ревизиращия екип, представят им се всевъзможни документи и се пишат обяснения към всички предоставени справки. d. Не рядко се случва да ни се наложи да влезем в контакт с Вашите доставчици и клиенти, към които вероятно ще бъдат отправени насрещни проверки, за да се потвърдят ревизираните въпроси. Правим това, за да сме сигурни, че всичко ще протече гладко и добре и Вашите контрахенти ще потвърдят същата икономическа информация. В случай, че сте клиент на Счетоводната къща отдавна и ревизията засяга предимно и основно нашата работа, тогава допълнителният хонорар ще покрива диалога ни с данъчния орган, предоставянето на вече готова документация и обясненията, които следва да се представят успоредно с тях и времето и грижите, които полагаме, за да влезем в контакт с контрахентите Ви и да се уверим, че те ще подадат към НАП икономическа информация, които съвпада с отразената в нашите счетоводни регистри. Всички тези дейности, грижи и внимание от наша страна за нуждите на Вашият бизнес излизат извън обхвата на оперативната счетоводна работа и за това не са включени в договора. Но също така е справедливо да бъдат възнаградени. Именно за това в подобни случаи се договаря отделен хонорар за тях.

ikonom analizi

11. Казаха ми, че трябва да си прехвърля колата на пазарна стойност, иначе може да ми отхвърлят покупката при ревизия. Това така ли е ?

Първо с няколко думи ще кажа какво е пазарна стойност. Това е онази стойност, която дава застрахователят (или оценителят на недвижим имот примерно , ако прехвърляте апартамент, офис, гараж, нива и т.н.). Пазарната оценка не означава онази цена, за която сте се спазарили с купувачът, а е цената, написана в пазарната оценка!!!! Тя може да е ниска или висока. Това няма никакво значение. Оценката е официален документ, които се използва с доказателствена сила пред всички органи. След като в него пише конкретна цена, значи това е пазарната цена на този предмет- кола, недвижим имот или друга вещ!

creative dept

12. Сега, като имам фирма трябва ли да се регистрирам по ДДС ?

Нашият отговор на този въпрос е „Ами зависи какво планирате да правите с нея“. Ако дейността го изисква по закон – да, трябва да се регистрирате. Ако прехвърлите 50 000 лева облагаем оборот за 12 последователни месеца – да, трябва да се регистрирате. Ако не са на лице задължителните предпоставки за регистрация и това ще Ви е изгодно, можете да се регистрирате. В последната хипотеза нищо не Ви задължава.

vat

13. Какво ще стане, ако работата ми не върви добре и искам да спра дейността си?

Имате няколко алтернативи. 1) Да оставите дружеството Ви да спи и да не оперирате с него. Тук има 2 варианта- то да е регистрирано по ДДС или да не е. При всички положения липсата на дейност не Ви освобождава от задължението Ви да подавате информация до компетентните държавни органи. За това, ако имате регистрация по ДДС, подавате нулеви справки декларации по ДДС ежемесечно и в края на годината да се подават нулеви годишни отчети, в това число и към Агенция по вписванията. След определен период от време, можете да се дерегистрирате по ДДС. Това може да стане по 2 начина- по ваше желание, като в този случай от НАП могат да ви направят ревизия или след изтичането на достатъчно време, през което дружеството не е оперирало Ако то не е регистрирано по ДДС, остава единственият ангажимент в края на годината да се подават нулеви годишни отчети в НАП, НСИ и Агенция по вписванията. 2) Можете да продадете дружеството. Често това решение е разумно, когато в него има някакви активи и собственика преценява, че ще му е по-изгодно да продаде активите заедно с дружество- например дружеството притежава магазин или друг търговски обект, камион, лиценз или разрешително за нещо. Целта в тази ситуация е продажбата на актива по улеснена процедура. МОЛЯ ОБЪРНТЕ ВНИМАНИЕ, че ако Вие сте потенциалният купувач на такова дружество, задължително се посъветвайте преди покупката с адвокат! Възможно е счетоводството на такова дружество да чисто като сълза и все пак един запис на заповед или акцептирана менителница ( които не се отчитат никъде) от предишния управител, са достатъчно голям риск. За това съветваме при покупка на такова дружество да не освобождавате стария управител от отговорност и да се споразумеете за нотариално заверено съгласие старият управител да отговаря за всички задължения на дружеството, които е приел преди прехвърлителната сделка. 3) Другата алтернатива е да ликвидирате дружеството, с което списъкът с възможни решения в общи линии се изчерпва. Разбира се, можете да усложните решаването на въпроса, като например влеете дружеството в друго ваше съществуващо такова и успоредно с вливането го заличите, можете също така да слеете две дружества, като те се заличават и на тяхно място започва да съществува трето, новообразувано, а можете и да преобразувате дружеството – например от ЕООД в ЕАД, като така променяте правната му форма. Всички тези варианти зависят изцяло то Вашия избор и Вашата концепция за това какво планирате в бъдеще.

deistvasht biznes

 

14. Колко време продължава една ликвидация?

Не по-малко от 6 месеца. Технологично нещата се случват по следния начин: 1) дружеството се дерегистрира по ДДС, ако регистрация по ДДС е на лице. 2) изготвят се ликвидационни баланси и отчети. 3) Уведомява се НАП се предстоящата ликвидация. 4) Към търговския регистър се отправя уведомление за ликвидацията, с което дружеството се прекратява, т.е. то съществува, но не може да оперира. След това задължително следва да изтече срок от 6 месеца. Целта на този задължителен законоустановен период е да се даде възможност на всички потенциални кредитори на дружеството, в това число и държавата. Ако е имало персонал, ведомостите за заплати се предават на съхранение в архивите на НОИ, при което се провежда специална процедура. Ако няма проблеми след изтичането на срока, ликвидацията приключва и дружеството се заличава. Срокът за ликвидация на кратко трае приблизително 12-13 и не по малко от 10 месеца. Ако дружеството преди да се ликвидира е било с активна дейност, ликвидацията може да се проточи и по-дълго. За допълнителни детайли относно процедурата, които да отчитат спецификите на дружествата, задължително се обърнете към адвокат!

 

clocks

15.  За колко време ще ми е готов превода на документ? Текста е много малко.

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че често едни и същи преводачи поемат поръчки от различни агенции. Успоредно с това във всяка агенция на ден постъпват повече от една поръчки. Колкото и да е малка по обем поръчката Ви, тя изчаква реда си след заявките с по-ранен час и дата на възлагане, освен ако не е бърза или експресна. Именно за това, ако разчитате, че понеже текста е малко, ще стане веднага, агенцията за преводи не може да носи отговорност за тези Ваши очаквания.

ikonom analizi

16. Защо цената Ви е на символче? За всяка буква ли трябва да плащам? А какво става с интервалите и празните полета?

Цената на всяка поръчка се определя от сложността на текста и бързината, с която следва да бъде обработена. При подаване на заявка за превод, Вие получавате от наш сътрудник информация за цена на страница ( по стандарт 1800 символа на машинописна страница). Една машинописна страница се определя на базата на брой символи, защото този критерии е максимално обективен. Може да има разлика в шрифта, между редовите пространства и отстоянията между буквите и интервалите. Така една страница е възможно да се окаже разтегливо понятие. Стойността на машинописната страница включва цялото форматиране на текста - букви, цифри, интервали, таблици и други.

money bag

17. А защо са преведени печатите на документа? Това необходимо ли е?

Заклетият преводач е длъжен да преведе документа в неговата цялост. За да е пълен превода , под който преводача слага клетвената си декларация и носи отговорност за точно вярно, коректно и пълно превеждане на текста на документа, преводачът е абсолютно задължен да преведе цялото му съдържание, в това число да описва подписите като не четими, да описва формата и съдържанието на печатите, броя на страниците и контактната информация, ако документът е поставен на бланка. Това е негово задължение по закон.

В случай, че Вие не желаете цялостен превод на документа , а само на частична извадка, молим това изрично да бъде указвано при възлагането на поръчката и да бъде записвано в заявките, които подписвате! Ако в заявката такава забележка не е отбелязана, документът следва да бъде преведен изцяло.

Моля имайте предвид, че частично преведените документи не са пълни и ние не поемаме отговорност за тяхната последваща легализация, ако се налага. Моля също да имате предвид, че при заявка за частично преведени документи нито ние, нито нашите преводачи носят отговорност, за неизпълнение на непреведената част от съдържанието на документа.

glasses

 

 

Веста Консулт

Веста Консулт