Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

ПАКЕТ „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ”

deadline

Услуги:

Цена без ДДС:

Изготвяне на Годишни финансови отчети, които отразяват финансовия резултат на Дружеството. Те се представят на Клиента и се обсъждат с него.

2 месечни абонаменти хонорара за счетоводно обслужване съобразно Вашият абонаментен план.

След като финансовия резултат е обсъден, се попълва годишна данъчна декларация на Дружеството, съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане;
Приготвят се всички справки и отчети, които се прилагат към годишната Ви данъчна декларация;
Изготвяме Вашия Годишен статистически отчет и го подаваме по електронен път. С подаване на документите по електронен път ние пестим Вашите време и ресурси.
Изготвяне на Годишна данъчна декларация по Закона за ДДС и се подава по електронен път.

1 месечен хонорар за счетоводно обслужване съобразно Вашият абонаментен план.

Подаване на Годишен финансов отчет в Търговския Регистър

100 евро

Заедно с всички тези услуги, които ние правим за Вас, получавате напълно безплатно:

  • Ако проявите интерес, можем да Ви споделим различни възможности за оптимизиране на данъци, като корекции в предполагаемия финансов резултат се правят не по-късно от края на м. Октомври.
  • Счетоводни и данъчни консултации, свързани с дейността Ви  до 2 часа месечно!
  • Oтстъпка „Лоялен Клиент” , ако ни поверите повече от едно дружества.

ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

 

Веста Консулт

Веста Консулт