Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Когато дружеството е с чуждестранно участие…

flags

На Вашето внимание предлагаме гъвкав и полезен модел на работа, който Ви позволява да:

  • Получавате актуална информация за дейността на Вашето дружество, клон или филиал;
  • Тази информация да е синтезирана в документи, отговарящ на Вашите бизнес потребности;
  • Да са съставени по образци, който са полезни за Вашия бизнес.

За тази услуга се заплаща допълнително като се прибавя към Вашия ТИПИЗИРАН СЧЕТОВОДЕН ПАКЕТ.  За да предвидите по-лесно необходимия Ви бюджет, сме ги комбинирали в отделен пакет.

еднократна услуга

ежемесечни услуги

Клиент:

Счетоводна политика

Индивидуален сметкоплан

Обработка на първични документи

Дневници и справки по ЗДДС

Подаване на дневници и справки по ЗДДС по електронен път

Поддръжка на счетоводен архив

общо

клиентът има до 10 документа месечно

10 евро

10 евро

220 евро

30 евро

20 евро

10 евро

300 евро

клиентът има  от 11 до 30 документа месечно

10 евро

10 евро

330 евро

50 евро

20 евро

10 евро

430 евро

клиентът има от 31 до 50 документа месечно

10 евро

10 евро

500 евро

60 евро

20 евро

10 евро

610 евро

клиентът има от 51 до 80 документа месечно

10 евро

10 евро

690 евро

70 евро

20 евро

10 евро

810 евро

клиенти с  над 80 документа месечно

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 

ВАЖНО: Всички останали услуги са предмет на допълнително договаряне!

paketni uslugi

Веста Консулт

Веста Консулт