Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

16 фев.
ДАНЪК УИКЕНД ?!?

ДАНЪК УИКЕНД ?!?Уважаеми колеги, клиенти и читатели, преди да изложа нашето становище относно промените на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ от 01.01.2016г, мисля да направя кратко пояснение относно „данък уикенд“ и що е то, тъй като много наши клиенти попитаха дали това е някакъв нов данък и кой закон го урежда. На кратко в редица данъчни закони се появиха промени на тема какво ще е данъчното третиране на личното ползване на стоки, услуги, активи и друга „собственост“ на търговски дружества, която се предоставя на физически лица, ...


11 ян.

Зададоха ни въпрос какви са начините чужденците да закупуват земя и недвижими имоти в България?-Отговаряме по следния начин. Има два варианта: 1) Купувачът да е гражданин на Европейския съюз и ЕИО или 2) Купувачът да е гражданин на трета държава. 1) Когато купувачът е гражданин на ЕС и ЕИО той може да придобива земя след като се регистрира като земеделски производител и свободна до придобива недвижими имоти, тъй като ограниченията , въведени с договора за присъединяване на България към ЕС вече отдавна отпаднаха.


28 окт.
Въпроси относно данък ДДС- част 2

Зададоха ни интересен въпрос, свързан с данък ДДС, относно как да купувате стоки с произход от 3та държава, която не е членка на ЕС и ЕИО и да ги продавате отново в държава, която не е членка на ЕС и ЕИО, да я наречем условно 4та държава. Ето нашия отговор. Ако приемем, че вие сте юридическо лице, регистрирано в България и вписано в търговския регистър, и сте се регистрирали по закона за ДДС, Вие имате възможност да извършвате 2 вида сделки : 1) такива, които ...


28 сеп.

 Заради това, че България е член на ЕС и на Европейското икономическо пространство, законодателството в областта на ДДС е сравнително унифицирано. Въпреки стремежа на органите на ЕС за уеднаквяване, все пак има известни регионални различия между държавите.Данъчната ставка в България в общия случай е 20% върху направената покупка. От това общо правило има изключения, съгласно правилата на чл 22 от закона за данъка върху добавената стойност- ЗДДС (Данъчна ставка Чл. 66. (1) Ставката на данъка е 20 на сто за:1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като ...


28 сеп.

Темата, която подбрах за тази статия е един щекотлив въпрос- дребничък, но свързан с разход на време, а понякога и нерви. Ако мога да Ви ги спестя, ще съм много доволна от себе си.Процедурата е разкриване на банкова сметка на търговско дружество, когато: - Собствениците на капитала на това дружество са чуждестранни юридически лица. Какво се случва обикновено? Дружеството е регистрирано в нашия търговски регистър. Управителят влиза в някой банков клон, за да разкрие банкова сметка и отговорът е, че не може, ...


25 сеп.

Често се случва да получаваме запитвани за здравноосигурителните права на български граждани в държави-членки на ЕС, ЕИО и Конфедерация Швейцария. Именно за това реших да напиша тази статия, която ще бъде съвсем кратка. Информация по темата може да бъде намерена на сайта на РЗОК. Съответно на сайта на РЗОК им доста информация по много други въпроси. За това просто ще публикувам подбрани извадки от вече описани процедури с малко коментари от моя страна.Като за начало има различни възможности за оказване на медицинска помощ в държави, ...


21 авг.

Здравейте колеги. Натъкнахме се на интересен случай. Установихме, че в ново за нас дружество декларации 1 и 6 не са подадени за предходен месец. Това понякога се случва при промяна на счетоводител, счетоводна къща или поради ред други причини. Нашият съвет в тази ситуация е „Без паника“. Просто подайте пропуснатите декларации със задна дата и изчакайте да ви ги приеме софтуера на НАП. Може да ви се наложи да напишете някое друго писмо, но като цяло този пропуск не следва да има съществени последици. ...


19 авг.

Получихме запитване от регистрирано в България дружество какво се случва, ако това дружество внесе автомобил от държава, която не е членка на ЕС. Отговаряме така. Когато чрез вашето дружество ( българско юридическо лице) внасяте кола в България от трета държава ( държава, която не е членка на ЕС и на Европейското икономическо пространство), следва да се има предвид, че на границата при вноса се заплаща цялото ДДС в размер на 20% заедно с всички митнически тарифи по митническа декларация. В случай, че колата е с ...


07 авг.

Получихме интересно запитване на въпроса „какво се случва, ако получим болничен лист от чужбина?“. Ето нашия отговор. Първо се гледа от коя държава е болничния лист. Ако е от държава, с която България има договор за правна помощ, би следвало документът да се преведе у нас на български език от заклет преводач към сертифицирана агенция за преводи, да се направи заверка на подписа на преводача в МВНР и да се подаде в НОИ в 3-дневен срок от представянето на болничния лист на работодателя. Ако ...


31 юли
КООПЕРАЦИЯТА...

Кооперацията като правна форма е уредена в Закона за кооперациите доста ясно и изчерпателно. За това не мисля да навлизам в излишни детайли. Важното, което следва да се знае за нея, е че в нея членуват САМО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - член кооператори. За личния труд, който полагат, те следва да получават дял от имуществото. Освен това на тях следва да им се заплащат осигуровки, съгласно чл. 4 от КСО. Кооперацията има органи на управление, а именно Управителен съвет и Контролен съвет. ...


10 юли

Днешната статия е провокирана от един периодично повтарящ се казус, който имаме не само в нашия офис. Много често се сблъскваме със следното. Българско дружество се договаря с чуждестранна компания да дистрибутира (най-често) в България стоки и продукти на чуждестранната компания. В повечето случаи чуждестранната компания изпраща (най-често по е-мейл) оторизационно писмо, с което признава правата на българското дружество за техен изключителен дистрибутор за определена територия ( преобладаваща практика е тази територия да е България или Източна Европа). И така дистрибуторът дистрибутира стоките и продуктите ...


05 май

Ще започна тази статия с един експеримент. Можете да отворите която и да е търсачка в интернет, например Google, след което да напишете „арбитражен съд“. Отдолу ще ви се покажат резултатите от търсенето, а именно: Арбитражен съд при БТПП ( Българска търговско-промишлена палата), Арбитражен съд при Българска стопанска камара, Арбитражен съд София , Арбитражен съд при сдружение Правна помощ и много много други. За сега ще оставя този експеримент на страни и по-късно ще се върна към него.За момента ще се фокусирам върху въпросът на ...

Веста Консулт

Веста Консулт