Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Услугата включва:

- Кореспонденцията може да се води на всеки от езиците, посочени в сайта.

- Първоначална консултация относно вида на дружеството и съпътстващата документация.

- Клиентът получава консултация за това кои документи ще се легализират в държавата му по произход и в каква форма следва да бъдат представени в Р България, за да може да се извърши регистрацията.

- Изготвяне на документите за регистрация на дружество в двуезичен вариант. След това те се представят на Клиента, който може да ги коментира или да поиска промени, корекции или допълване на данни.

- Запазване на име на дружеството.

- Придружаване до нотариус за  заверка на документите. На нотариалната заверка присъства заклет преводач.

- Изготвяне на документи за откриване на набирателна  сметка в банка, избрана от Клиента. Можем да предложим на Клиента преводач, който да го придружи и да му съдейства при оформяне на банковите документи.

- Назначаване на управителflags

- Изготвяне на договор за търговски управител(и) и / или прокурист(и).

- Заплащане на държавните такси за регистрацията на дружеството

- Подаване на документите в Агенция по Вписванията

- Можем да съдействаме при поръчка на печат по желание с фирмено лого на клиента

- След като дружеството е регистрирано, Клиентът получава Актуално състояние от Агенция по вписванията за извършената регистрация.

- Когато Клиентът иска регистрация на дружество с чуждестранно участие можем да съдействаме с превеждането и легализирането на всички необходими документи, изготвяне на документи за регистрация на различни езици за удобство на Клиента, както и с издаването на Персонален код за осигуровките на чужденец в НАП.

Клиентът изрично избира какво желае да бъде включено в услугата и получава индивидуална оферта според вида на дружеството, броя на съдружниците, наличието или не на чуждестранно участие в дружеството, както и други специфични особености.

Веста Консулт

Веста Консулт