Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Веста Консулт предлага на своите клиенти пълно съдействие при подготвяне на документи за банково кредитиране за техния бизнес. Това не е еднократна услуга, а процес. Разглеждат се финансовите отчети на дружеството и клиента получава съвети и напътствия как да оптимизира резултатите, така че при анализ в банкови и финансови институции същите да получат положителни оценки. Към отчетите се прилагат редица документи, обяснителни записки и друга необходима информация. Веста Консулт след банковите продукти, има актуална информация за пазарните условия в този сектор и може да бъде Ваш доверен партньор в този процес.

 

money bag

Веста Консулт

Веста Консулт