Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти

meeting

 

 

 

Управленски екип

Георги Стоянов - Завеждащ отдел "Труд и работна заплата"

Марина Мучакова - Главен Юрисконсулт

Отдел човешки ресурси

Людмила Боянова - специалист "Труд и работна заплата"

Адриана Поповянска- специалист "Труд и работна заплата", ментор по европейски програми

Отдел "Преводи и легализация"

Евелина Петрова- Офис мениджър

Мирослав Найденов - експерт "Икономика" и "Лингвистика"

Юри Боянов- експерт "Лингвистика"

Счетоводен отдел

Надежда Цанова - счетоводител

Галя Маринова - счетоводител

Еленка Семерджиева - счетоводител

Кремена Кирилова - счетоводител

Елена Михайлова - счетоводител

Катя Петрова-Иванова - счетоводител

Олена Шопова - счетоводител

Веселина Петрова- Русинова - счетоводител

Албена Нинова - счетоводител

Велислава Пенкова- счетоводител

Експерти

Иван Сираков- експерт по въпроси,

касаещи временно и постоянно пребиваване и

гражданство в Р България и ЕС

Архитекти

арх. Цвети Младенов

Партньори

Красимир Колев- адвокат,

Пламена Маркова- адвокат

адвокатско дружество Димов и Ташев

Веста Консулт

Веста Консулт