Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

meeting

 

 

Вътрешен екип

Екип управители

Екипът на управителите отговаря за организацията на работата. Успоредно с това екипът на управителите се състои с високо квалифицирани специалисти в области "Счетоводство и контрол", "Право", "Труд и работна заплата" (Пейрол)

Валентина Петрова - Главен счетоводител, управляващ съдружник, данъчен експерт

Марина Мучакова - Главен Юрисконсулт, управляващ съдружник, данъчен експерт, специалист Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане". 

Георги Стоянов - Завеждащ отдел "Труд и работна заплата", експерт по въпросите, свързани с осигуряване

 

Екип Човешки ресурси (Пейрол)

Екип "Човешки ресурси" включва специалисти, които са компетентни по въпроси за назначаване и освобождаване на персонал, дългосрочно командироване на персонал с удостоверение А1 в държави-членки на ЕС, европейски програми за разкриване на работни места и пр., както и назначаване на работа на чужденци и много други. Балансът в екипа е между опитни специалисти с над 15 години стаж в цитираните области и на млади кадри, които следят всички новости в осигурителното, трудовото и европейското законодателство.

Людмила Боянова - специалист "Труд и работна заплата"

Елица Теодосиева - специалист "Труд и работна заплата", специалист

" Дългосрочно командироване в ЕС с удостоверение А1", специалист Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане".

 

Екип Счетоводство, вътрешен контрол, финансов одит

Екип "Счетоводство, вътрешен контрол, финансов одит" е изграден от счетоводители с финансово и икономическо образование и с практика в различни сфери на бизнеса. Екипът от счетоводители разполага със специалисти, които могат да задоволят и най-капризните изисквания. Екипът на Веста Консулт има опит в работата по европейски проекти, финансирания по Национален инвестиционен фонд, дългосрочно командироване на персонал в Европейският съюз с удостоверение А1 от НАП, международен транспорт, внос и износ на автомобили в ЕС и ЕИО и в трети държави, водене на материални запаси при търговци с множество артикули за продажба, осчетоводяване на он-лайн магазини и др.

Петя Дончева - счетоводител

Юлияна Гълъбова - счетоводител

Весела Спасова- счетоводител

Добрина Христова - счетоводител

Надежда Цанова - счетоводител

Кремена Кирилова - счетоводител

Елена Михайлова - счетоводител

Катя Дренска - счетоводител

Веселина Петрова- Русинова - счетоводител

Велислава Пенкова- счетоводител

Севгин Мехмедов- счетоводител

 

Екип "Преводи и легализация"

Екип "Преводи и легализация" може да ви насочи относно процедурите по преводите и легализацията на български документи, както и на документи с произход от чужбина.

Десислава Тренева- консултант "Преводи и легализация"

Борис Биров - консултант "Преводи и легализация"

 Външни сътрудници

Преводи и легализация, лингвистика

Мирослав Найденов - експерт "Икономика" и "Лингвистика"

Юри Боянов- експерт "Лингвистика"

 

Експерти

Иван Сираков- експерт по въпроси,

касаещи временно и постоянно пребиваване и

гражданство в Р България и ЕС

Архитекти

арх. Цвети Младенов

Партньори, адвокати, адвокатски дружества

Красимир Колев- адвокат, сектор гражданско и трудово право

Пламена Маркова- адвокат, сектор гражданско и трудово право

Адвокатско дружество Димов и Ташев -сектор търговско право

Адвокатско дружество "Райчинова и съдружници" , сектор данъчно и административно право

 

Веста Консулт

Веста Консулт