Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Под дружества с множество съдружници се има предвид 5 и повече съдружника - физически или юридически лица.

meeting

За счетоводното обслужване на същите погледнете счетоводните пакети за дружества с и без ДДС регистрация. По отношение на осигуряване и други пейрол услуги, погледнете пакет пейрол. В случая обслужването за  всеки съдружник се заплаща като едно лице, назначено по трудов договор.

В този случай Веста Консулт предлага заплащане като за лоялен клиент за всички услуги, които са свързани с Агеция по Вписванията и Търговски регистър.

Веста Консулт

Веста Консулт