Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Вътрешно финансовият контрол е аналитична и контролна дейност. Изразява се повече в преценка за правилност и целесъобразност на извършените финансови операции и счетоводното им отчитане. За да има опита и способността за подобна преценка, експертът, който упражнява контрола трябва да притежава определени качества- както лични, така и  професионални. В това число, но не само:

  • опит или трудов стаж
  • богата практика
  • аналитични умения
  • способност да взима бързи и гъвкави решения
  • самостоятелност и много други.

Контролът може да е под различна форма - предварителен, когато се преценява до колко ще бъде добре за даден бизнес да се приложи определена практика или да се изпълни определен план; текущ, когато даден експерт преценява и контролира дейността в процеса на работа; последващ, когато се ревизира определен минал период от време и се преценява до колко са били целесъобразни и правилни от чисто икономическа гледна точка, предприетите действия и взетите решения.

Всеки един от кадрите на Счетоводна къща Веста Консулт притежава практика, образование, опит и умения за извършване на вътрешно финансов контрол в своята професионална област. При необходимост в офиса на кантората ни могат да се предоставят материали за анализ или път да посетим обектите на клиента на място. Превантивното ревизиране и поправяне на неправилни и нецелъобразни търговски практики спестяват много неприятности в бъдеще. За това всеки наш клиент, с когото те първа започваме да работим, може да се възползва от нашите знания и опит за минали периоди от време, които не са ревизирани все още от компетентни държавни органи ( например на НАП) с цел препоръки и предложения.

 

glasses

Веста Консулт

Веста Консулт