Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Икономическите анализи са различни по видове и стратегия. Имат широко приложение в бизнеса. Те са полезна и необходима стъпка в много различни случаи. общото между тях е, че се борави основно с подробна или синтезирана икономичекса информация. Тя се предоставя най-често от финансовия или счетоводния отдел на анализираното предприятие. Изброяваме няколко, но далеч не всички примери за приложението на икономическите анализи:

  • Когато дадено предприятие иска да привлече външен инвеститор или кредитиране от банкова или финансова институция ( респ. финансиране по европейски проект, например за регионално развитие).
  • Когато дадено предприятие желае да направи бизнес план за бъдещо развитие или разрастване на дейността
  • Когато предприятие или юридическо лице иска да инвестира в даден бизнес или дружество и има нужда от план за възвръщане на инвестицията
  • Когато в едно дружество текат процеси по разделяне (разделяне или отделяне) на дейностите или обособяване на определена дейност в отделно предприятие, дейността на това дружество следва да се анализира и паричните потоци да бъдат разделени.
  • В случай на вливане или сливане на две или повече дружества
  • При определяне на себестойност на продукция или на развойна дейност
  • и др.

unnamed

Веста Консулт

Веста Консулт