Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Кариери

Счетоводна къща "Веста Консулт" има изградена политика по отношение на предлаганите кариери. Предлагаме възможности за професионално развитие и израстване, обучение и повишаване на квалификацията, добро възнаграждение според приноса и постигнатите резултати. Екипът на счетоводна къща "Веста Консулт" е съставен от млади и високо мотивирани специалисти.

Кариери:  "главен счетоводител"

Изисквания към кандидатите:

- Висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол”, със степен "Бакалавър" или „Магистър”

- Опит в управлението на екип;

- Отлична  компютърна грамотност: MS Office, Интернет и счетоводен софтуер (владеенето на продуктите на "PROFIT" е предимство);

- Отличен опит в работата с нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; нормативните актове свързани с данъчното и осигурително законодателство; реда и условията за финансиране и кредитиране на стопанската дейност; познаване на компютърните системи за счетоводна дейност; основните положения на трудовото и гражданското законодателство;

- Добро владеене писмено и говоримо на английски език;

- Личностни качества: аналитичност, динамичност, комуникативност, чувство за отговорност, лоялност, дискретност;

Кариери: "оперативен счетоводител"

Изисквания към кандидатите:

- Висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол”,  степен „Магистър” се счита за предимство

- Отлична  компютърна грамотност: MS Office, Интернет и счетоводен софтуер (владеенето на продуктите на "PROFIT" е предимство);

- Добро познаване на: Закон за счетоводството; ЗКПО; ЗДДС; ЗДДФЛ; ЗАДС; ДОПКА  и др.

- Добро владеене писмено и говоримо на английски език;

- Личностни качества: аналитичност, динамичност, комуникативност, чувство за отговорност, лоялност, дискретност, умение за работа в екип, самоорганизация.

 

 Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите от тукwinner

Веста Консулт

Веста Консулт