Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Тази слуга включва съдействие при лицензирането на определени дейности. Може да се наложи изрично упълномощаване на сътрудник на Веста Консулт. Услугата включва :

- Първоначална консултация на Клиента относно процедурата и необходимата документация;

- Изработване на съответните пълномощни;

- Провеждане на процедурата по лицензиране.

Обемът на извършената работа и срокът, за който следва да се извърши зависят от вида на лиценза или на съответното разрешително. Стойността на услугата също варира според гореизброените критерии. При всяко конкретно запитване клиентът получава индивидуална оферта.

license

Веста Консулт

Веста Консулт