Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Създаденият от Вас счетоводен и/или ТРЗ отдел ще е звено, в което работят служители по трудов договор. Материалната отговорност на тези лица при пропуски и неточности е ограничена от българското законодателство, а вредите при допусната неточност могат да бъдат огромни. Счетоводна къща „Веста Консулт” сключва с Вас договор като юридическо лице и носи пълна отговорност за своята работа, което е допълнителна гаранция за качество на получаваните от Вас услуги.

 suitcase

Веста Консулт

Веста Консулт