Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

14 ян.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛУТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА РАЗЯСНЕНИЕ НА НАП РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лицеРАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПЛОВДИВ  чл. 4 КСО,чл. 6 КСО,чл. 10 КСО,чл. 127 КСО,чл. 157 КСО,чл. 1 ТЗ,чл. 40 ЗЗО,чл. 16 ЗДДФЛ,чл. 26 ЗДДФЛ,


10 юли

Назначаване на чужденец от държава извън ЕС  Липса на кадри или защо сме изправени пред предизвикателството да назначим чужденец  от държава извън ЕС ?Какво общо има чужденецът от държава извън ЕС с тази статия ? Напоследък все по-често се сблъсквам с тезата, че „на пзара няма кадри“, „липсват качествени служители“, „хората нямат квалификация“ и така нататък. Работодателите не рядко решават кадровия проблем като си назначат чужденец ...


12 юли

Дългосрочно командироване на лица в ЕС - промени в КТ и КСОПреди около година съм писала статия относно ОСИГУРОВКИТЕ НА КОМАНДИРОВАНИТЕ С А1 В ЕС при дългосрочно командироване на лица в ЕС . Скоро се гласуваха промени в КТ и КСО, което несъмнено създава известни проблеми. Решението се корени в правилното прилагане на нормите, които регулират дългосрочното командироване на лица в ЕС . Новите промени въвеждат и различен режим, при който ще следва да се третират дългосрочно командироване на лица в ЕС и Конфедерация Швейцария. Добре ...


20 фев.

Командироване на международни шофьори с удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство, на територията на страните –членки на ЕС и ЕИО, в това число Франция, Германия, Белгия и Австрия ?Казус за командироване на международни шофьори с удостоверение А1: Ако в българско юридическо лице –работодател, са назначени работници на длъжност международни шофьори, който следва да бъдат командировани като международни шофьори с удостоверение А1 дългосрочно ( за до 2 години) в страна- членка на ЕС, казусът за осигуряването им попада в обхвата на регламент 883/2004г.Новата ...


23 ян.
Обявяване на годишен финансов отчет за 2016 г
  • от: Марина Мучакова
  • comment: 0
  • Публикувано в: Без категория

ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г.За първа година Годишният финансов отчет- ГФО ще се съставят и публикуват по новия Закон за счетоводството и за първи път се очаква Агенцията по вписванията да следи за стриктното му спазване, съответно е възможно длъжностните лица по вписванията да отказват обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), при липсата на някои от новите данни, които вече се изискват, като част от годишния финансов отчет (ГФО). Освен наименованието, правната форма, печатът на предприятието и ако ГФО е съставен ...


14 ное.

Часови ставки при командировки в ЕС с удостоверение А1Както много читатели вероятно ще си помислят, дългосрочните командировки в ЕС ( до 2 години) с удостоверение А1 от НАП са любимата ни тема. Всъщност това не е далеч от истината. Ние от счетоводна къща Веста Консулт изключително много уважаваме и обичаме клиентите си, искаме да сме им максимално полезни и да им дадем колкото се може повече. Често ни задават въпроси на тема дългосрочни командировки с удостоверение А1  в ЕС и за това често ...


14 ное.
Частен бизнес и как да подходим?

Частен бизнес и как да подходим?Или с други думи какво следва да имаме предвид, когато решим да започнем свой си частен бизнес и да пристъпим към регистрация на търговско дружество? Целта на тази статия не е да ви направи експерти по финанси, по счетоводство или по ръководене на частен бизнес. Целта на тази статия е да ви обърне внимание колко и какви елементи е добре да не изпускате от вашето внимание, когато решите да стартирате частен бизнес и да потърсите правилния специалист, ...


08 юли

НОВАТА МОДА ЗА ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Началото на 2016 г, стартира с много  промени в законодателството и тези промени се отразяват неминуемо и върху данъчните ревизии на физическите лица. Основно промените са свързани с "въвеждането" на шумно дискутираният данък "Уикенд", който цели облагане на личното ползване на фирмени активи. Това, на което не се обърна голямо внимание обаче са промените в ДОПК относно давностните срокове на задълженията за данъци и осигуровки на лицата - било то физически или юридически лица. От ДОПК е премахната ...


08 юли
ПО ВЪПРОСА ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НА КОМАНДИРОВАНИТЕ С А1 В ЕС
  • от: Марина Мучакова
  • comment: 0
  • Публикувано в: Без категория

Както многократно вече сме писали по темата, при дългосрочно командироване на персонал в ЕС и ЕИП съществуват строги изисвания. Нормативната уредба можете да намерите в детайли в Регламет 883 /2004. Регламент 987/2009г и в указанията, издавани от НАП по темата. В случая ще обърна строго внимание на въпросът с осигуряването. Често ни питат възможно ли е работниците и служителите да не бъдат осигурявани на максималния осигурителен праг за България, а на по-нисък, когато ще бъдат командировани в Държави- членки на ЕС и ЕИП. За всички, които ...


08 юли
УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 ЗА ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ
  • от: Марина Мучакова
  • comment: 2
  • Публикувано в: Без категория

При командироването на български работници в държавите Германия и Франция съществува усложнен  регистрационен режим, който следва да се спазва. Тези работници трябва да се регистрират в гранична полиция , когато са командировани в тези 2 държави . В тези държави изискванията са много строги. Преди работникът да отиде на тяхната територия, трябва да попълни съответната форма и да заяви колко време ще остане там. Също трябва да му се обяви часовата ставка, която ще получава и тя трябва да не е по-малка от определената за съответната държава- Франция или Германия. ...

Веста Консулт

Веста Консулт