Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

19 фев.

This publications is about the last modifications of Belgium Labor Law  and conserns mainly construction workers. In the attached file you may find information about minimum gross wages, bonuses /allocations, welfare fund and etc.In short the Joint Comittee is responsible for the workers whose occupation is mostly of a manual nature and for their employers. According to our oppinion with the last modifications of the law, it means that the foreign workers should not be put into discriminative conditions in comparison with the native ones. ...


16 фев.

Тази тема е за нашите читатели-българи в чужбина, които спешно трябва да заверят нотариално или да легализират документ ( например пълномощно, акт за сключен брак/ за смърт или за раждане, други), а нямат никакво време за процедура по легализация на този документ. Ето решението на проблема. В много държави Република България има посолства или консулски и дипломатически представителства. За гражданите на Р България в чужбина консулските и дипломатическите представители изпълняват ролята на нотариуси и на служители по гражданско състояние. Те са длъжни да Ви ...


16 фев.
ДАНЪК УИКЕНД ?!?

ДАНЪК УИКЕНД ?!?Уважаеми колеги, клиенти и читатели, преди да изложа нашето становище относно промените на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ от 01.01.2016г, мисля да направя кратко пояснение относно „данък уикенд“ и що е то, тъй като много наши клиенти попитаха дали това е някакъв нов данък и кой закон го урежда. На кратко в редица данъчни закони се появиха промени на тема какво ще е данъчното третиране на личното ползване на стоки, услуги, активи и друга „собственост“ на търговски дружества, която се предоставя на физически лица, ...


11 ян.

Зададоха ни въпрос какви са начините чужденците да закупуват земя и недвижими имоти в България?-Отговаряме по следния начин. Има два варианта: 1) Купувачът да е гражданин на Европейския съюз и ЕИО или 2) Купувачът да е гражданин на трета държава. 1) Когато купувачът е гражданин на ЕС и ЕИО той може да придобива земя след като се регистрира като земеделски производител и свободна до придобива недвижими имоти, тъй като ограниченията , въведени с договора за присъединяване на България към ЕС вече отдавна отпаднаха.


28 окт.
Въпроси относно данък ДДС- част 2

Зададоха ни интересен въпрос, свързан с данък ДДС, относно как да купувате стоки с произход от 3та държава, която не е членка на ЕС и ЕИО и да ги продавате отново в държава, която не е членка на ЕС и ЕИО, да я наречем условно 4та държава. Ето нашия отговор. Ако приемем, че вие сте юридическо лице, регистрирано в България и вписано в търговския регистър, и сте се регистрирали по закона за ДДС, Вие имате възможност да извършвате 2 вида сделки : 1) такива, които ...


28 сеп.

 Заради това, че България е член на ЕС и на Европейското икономическо пространство, законодателството в областта на ДДС е сравнително унифицирано. Въпреки стремежа на органите на ЕС за уеднаквяване, все пак има известни регионални различия между държавите.Данъчната ставка в България в общия случай е 20% върху направената покупка. От това общо правило има изключения, съгласно правилата на чл 22 от закона за данъка върху добавената стойност- ЗДДС (Данъчна ставка Чл. 66. (1) Ставката на данъка е 20 на сто за:1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като ...


28 сеп.

Темата, която подбрах за тази статия е един щекотлив въпрос- дребничък, но свързан с разход на време, а понякога и нерви. Ако мога да Ви ги спестя, ще съм много доволна от себе си.Процедурата е разкриване на банкова сметка на търговско дружество, когато: - Собствениците на капитала на това дружество са чуждестранни юридически лица. Какво се случва обикновено? Дружеството е регистрирано в нашия търговски регистър. Управителят влиза в някой банков клон, за да разкрие банкова сметка и отговорът е, че не може, ...


25 сеп.

Често се случва да получаваме запитвани за здравноосигурителните права на български граждани в държави-членки на ЕС, ЕИО и Конфедерация Швейцария. Именно за това реших да напиша тази статия, която ще бъде съвсем кратка. Информация по темата може да бъде намерена на сайта на РЗОК. Съответно на сайта на РЗОК им доста информация по много други въпроси. За това просто ще публикувам подбрани извадки от вече описани процедури с малко коментари от моя страна.Като за начало има различни възможности за оказване на медицинска помощ в държави, ...


21 авг.

Здравейте колеги. Натъкнахме се на интересен случай. Установихме, че в ново за нас дружество декларации 1 и 6 не са подадени за предходен месец. Това понякога се случва при промяна на счетоводител, счетоводна къща или поради ред други причини. Нашият съвет в тази ситуация е „Без паника“. Просто подайте пропуснатите декларации със задна дата и изчакайте да ви ги приеме софтуера на НАП. Може да ви се наложи да напишете някое друго писмо, но като цяло този пропуск не следва да има съществени последици. ...


19 авг.

Получихме запитване от регистрирано в България дружество какво се случва, ако това дружество внесе автомобил от държава, която не е членка на ЕС. Отговаряме така. Когато чрез вашето дружество ( българско юридическо лице) внасяте кола в България от трета държава ( държава, която не е членка на ЕС и на Европейското икономическо пространство), следва да се има предвид, че на границата при вноса се заплаща цялото ДДС в размер на 20% заедно с всички митнически тарифи по митническа декларация. В случай, че колата е с ...

Веста Консулт

Веста Консулт