Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти
23 юли
Slide 2
  • От: Марина Мучакова
  • Коментари: Коментарите са изключени за Slide 2
  • Публикувано в:

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

Веста Консулт

Веста Консулт