Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Извършваме счетоводно обслужване на малки, средни и големи предприятия във всички сфери на икономиката и на бизнеса.

Провеждаме вътрешно финансов одит по искане клиентите.

Оптимизираме данъци и разходи.

Предлагаме одиторски заверки на консолидирани финансови отчети.

Изготвяме прогнозни отчети, икономически анализи и бизнес планове на стартиращ или развиващ се бизнес.

Оказваме съдействие, методическа и техничска помощ при провеждането на ревизии и проверки

Предлагаме представителство пред НАП, НОИ, Инспекция по труда и други институции и много други.

Изготвяне и подаване на годишни  данъчни декларации за физически лица

Годишно счетоводно приключване на юридически лица.ikonom analizi

За по-подробна информация можете да разгледате тук

 

 

Веста Консулт

Веста Консулт