Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Поддръжката на Ваш собствен счетоводен и/или ТРЗ (труд и работна заплата) отдел изисква отделянето на средства за заплати, осигуровки, закупуване на специализиран софтуер и неговото обновяване, консумативи, повишаване на квалификацията на специалистите, които Вие сте наели по трудов договор и др. Можете да съкратите тези разходи в съществена степен и да намалите отговорностите си, ако се възползвате от услугите, предлагани от счетоводна къща „Веста Консулт”. Вашият единствен ангажимент остава договореният месечен абонамент. Това ви спестява време, средства и усилия.

 

calculator

Веста Консулт

Веста Консулт