Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Освен гаранциите за качество, намаляването на разходите и на отговорностите, счетоводна къща „Веста Консулт” може да Ви предостави и услуги в сферата на ТРЗ (труд и работна заплата). Това моментално редуцира нуждите Ви от отдел „Човешки ресурси” или „Личен състав”. Нашите специалисти по ТРЗ ще оглеждат всички подробности около назначаването, освобождаването на персонал, уведомяването на НАП и НОИ за сключването и прекратяването на трудови договори, изготвянето на ведомости за заплати, издаването на служебни бележки, превеждането на осигуровки и много други

 

lichen sqstav

Веста Консулт

Веста Консулт