Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Не на последно място е опазването на икономическата информация. В това отношение в „Веста Консулт”  се полага особена грижа, която се изразява не само в изисквания за запазване на конфиденциалност към персонала, работещ при нас, но и в сферата на добра защита на софтуера, където е разположена икономическата информация.

По отношение на методиката на работа, счетоводна къща „Веста Консулт” работи с добре подбрани методики, което създава възможност икономическата информация за различните отчетни години да бъде съпоставима и да може да се използва за икономически анализи при необходимост. Така се избягва следният момент, характерен за фирмите, които променят с времето своите счетоводители: Когато в едно дружество работят различни счетоводители в различни времеви интервали, всеки един от тях е използвал свои правила и е реализирал счетоводната отчетност според собствените си виждания, поради което икономическата информация от счетоводния отдел за всяка година обслужва различна логика и прави данните несъпоставими и непригодни за анализ. Много често всеки счетоводител, постъпвайки на работа, като условие е изисквал различен софтуер, което допълнително затруднява анализа на данните от една страна и данъчните ревизии от друга страна. Доверявайки се на услугите на счетоводна кантора „Веста Консулт”, вие си спестявате и този евентуален негатив.

 

glasses

Веста Консулт

Веста Консулт