Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
20 апр.
Декларации по ЗЗБУТ
  • От: Марина Мучакова
  • Коментари: 0
  • Публикувано в:


Event Details

  • Date:


Напомняне!

30 Април е крайният срок за предаване на декларациите по ЗЗБУТ 🙂

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт