Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

sos

С нашите консултанти Вашите казуси имат сигурни решения. Предлагаме консултации по всички въпроси, които касаят бизнеса- търговски договори, съдебни спорове, арбитражи и медиация, пълномощни, спорове между работници и работодатели, спорове с институции, в това число НАП, Инспекция по труда, НОИ, общини, банки и други административни власти. Обжалваме актове по административен ред и пред съд.

Даваме превантивни съвети и решения за избягване на конфликти с институции.

Консултираме и oказваме методическа и техническа помощ при кандидатстване за финансирания от банки и по линия на Европейски фондове, кандидатстване за обществени поръчки, търгове и др.

Изготвяме бизнес планове и икономически анализи на стартиращ или развиващ се бизнес.

Консултираме и помагаме по време на ревизии и проверки.

Оптимизираме данъци и разходи, съдействаме при възстановяване на данъци, прилагаме успешно спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.

Веста Консулт

Веста Консулт