Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Политика за защита на личните данни на www.vesta-bg.eu, който по-долу ще се нарича за краткост Сайта.

Ние в Сайта пазим цялата информация за теб съгласно новият европейски стандарт. Европейският съюз прие закон, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме по-долу „Регламента“, с цел да защити използването на твоите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на твоите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползваш услугите на сайта www.vesta-bg.eu („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните ти данни

 • Законосъобразност и прозрачност

Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме нашите услуги;

б) с твое съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно ти потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Ти сам решаваш дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми (където са необходими), които попълваш имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решаваш ти.

 • Право на информиран избор

Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните ти

Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни.

 • Ограничение на целите

Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме твоите личните данни с трети страни само, ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние и само, ако предоставянето на данните на трети лица е задължително, за да можем да спазим задълженията си към теб.

Как използваме твоите данни

Сайта събира и използва твоята лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към теб като потребител на нашите услуги описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:

 • По силата на договора между нас

Използваме твоите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към теб. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с теб във връзка с нашите услуги (например за извършване на поръчка на заявен превод на документ или абонаментно счетоводно обслужване, други). Най- вече използваме данните ти, за да изпълним заявените от теб услуги.

За да осигурим, че можеш да ползваш сайта ни, поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме ти услуги и функции, към които проявяваш интерес.

 • Защита на самоличността ти

Ние се грижим за сигурността на твоята информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействаш с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на твоята, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните ти данни.

 • Проучвания и иновации

Създаваме функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

 • Реклама

На Сайта ни се публикува единствено информация за нашите бизнес партньори и нашите нови продукти и услуги в отделно каре или линк. Не публикуваме реклами в изкачащи прозорци или под формата на е-мейли. Ако не желаеш да се запознаеш с текса на рекламите, просто не отварай линковете и каретата. Те по никой начин не са свързани и не влияят на останалите услуги на сайта ни и не пречат на неговата функционалност.

Какви твои данни събираме

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използваш и може да включват следното:

Информация, която предоставяш директно

 • Информация за обратна връзка с теб (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
 • Данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами.
 • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти ти.
 • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията ти.

Помни, че не си длъжен да споделяш личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако избереш да не споделиш тази информация, няма да можем да ти предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ти.

Информация, която събираме автоматично, когато ползваш нашите услуги

 • информация за посещението и активността ти в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглеждаш и използваш. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки. За да научите повече, прочетете Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.
 • анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги. В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдеш идентифициран чрез използване на тези данни с наличните технологии.

Информация от трети страни

 • Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
 • За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от вашата организация, държавна институция, лично от вас или училището ви. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните ти данни, когато използваш нашите услуги или когато комуникираш с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните ти

В Сайта въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни, че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме твоите данни

Споделяме личните ти данни само така:

 • Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги са разположени в страни от Европейския съюз и предлагат услуги като клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

 • Корпоративни трансакции

Ако в някакъв момент Сайта реши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните ти данни при този тип трансакции.

 • Спазване на закона

Можем да споделяме личните ти данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Как можеш да получаваш допълнителна информация от нас

 • Чрез запитване по е-мейл или телефон

Реклами и предложения в сайтове на трети лица

 • Сайта има реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Как Сайта си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.
 • Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействате с нашия уеб сайт, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ви, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за вас Услуги. За допълнителна информация разгледайте Как Сайта си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използваш нашите услуги и да подобрим потребителския ти опит.

Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.

 • Какво са "бисквитките"?

"Бисквитките" или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

 • Как използваме "бисквитки"?

Сайта използва "бисквитки", за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта. Целта е Сайта да предоставя оптимални резултати лично за Вас.

 • Какви "бисквитки" използваме?

Сайта използва два вида "бисквитки" - "сесия" и "фиксирана". Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ ("fixed") се пазят за срока, посочен в параметрите на "бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

Тук описваме по-подробно всички видове "бисквитки":

 1. Видове бисквитки. Тип - необходимостта на услугата:

Тип

Подробности

Необходими

Те са необходими за правилното функциониране на сайта или за дадена функционалност, която потребителят желае да използва.

Функционални

Те са важни за изпълнението на услугата, защото:

o    служат за подобряване на функционалността на услугата и са предназначени да осигурят високо ниво на функционалност на услугата.

o    са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване ще доведе до неправилното функциониране на някои процеси.

Бизнес

Те спомагат за изпълнението на бизнес процесите на сайта. Блокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта. Блокирането им може да доведе до понижено ниво на обсужване или поддръжка. Тази категория включва например „бисквитките“ при провеждането на различни маркетинг кампании.

 1. Видове бисквитки според времето, за което бисквитките ще бъдат запазени в устройството на потребителя:

Тип

Описание

Временни бисквитки

Бисквитките, поставени по време на престоя в сайта (сесията). Те се заличават, когато сесията е прекратена.

Постоянни бисквитки

Те остават в устройството на потребителя за определен период или без срок на изтичане.

 1. Видове бисквитки според произхода - администраторът, който управлява бисквитките:

Тип

Описание

Бисквитки от сайта

Бисквитки, поставени директно от собственика на сайта.

Външни бисквитки

Бисквитки, поставени от трети страни, със съгласието на собственика на сайта.

Забележка: Бисквитките може да се активират от сървърите на партньор от друго място - друга държава или дори различна правна система. Те може да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в този документ.

 1. Според преследваната цел

Тип

Описание

Конфигуриране на услугите

Използват настройките, функциите и други услуги на сайта.

Безопасност и надеждност на услугата

Осигуряват възможности за проверка на автентичността и оптимизират производителността на сайта.

Заверка

Предоставят информация, когато потребителят е извън линия (офлайн), така че сайтът да може да запази съответната информация и функции.

Сесия състояние

Записват информацията за това как потребителят използва сайта. Те могат да включват най-посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар. "състояние на сесията", за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.

Процеси

Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции.

Реклама

Позволяват показването на реклами и съобщения извън платформата на други сайтове, които са по-интересни за потребителите, за да може съдържанието на платформата да е максимално полезно.

Местоположение

Позволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на потребителя.

Анализ и изследвания, одит на аудиторията

Позволява на собственика на сайта да разбере по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продукта и услугите. Обикновено собственикът на сайта или изследващата компания събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни.

 • "Бисквитките" и личните данни

Личните данни, които са събрани от "бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

 • Изтриване на "бисквитки" и отказ

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в Сайта.

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg

 • Какво са уеб отметки

Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ти, като например кога си разгледал определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.

 • Кога използваме уеб отметки

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта ни от теб, взаимодействията ти по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ти предлагаме подходящо съдържание и реклами.

Можем например да вмъкваме уеб отметки в имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

 • Отказ от уеб отметки

Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можеш да ги откажеш или да изключиш. Имаш евентуално възможност да деактивираш уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляш изображения, съдържащи се в съобщенията, които получаваш (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ти компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледай информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата.Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключиш бисквитките или промениш настройките за бисквитките в браузъра си.

Упражняване на твоите права и връзка с нас

Имаш право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил, или които съхраняваме за теб. Имаш право също така да заявиш коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ти данни, както и да изискваш разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ти може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

Можеш да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме твоите лични данни и ако отговорът е да, да поискаш достъп до тях. Това става като изпратиш искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

 • Право на поправка

Можеш да поискаш от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

Ако обработваме твоите данни на основание наш легитимен интерес, ти имаш право да възразиш по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискаш от нас да изтрием твоите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ти предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

Можеш да поискаш от нас ограничаване в обработването на личните ти данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имаш право да получиш своите лични данни, които си ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискаш прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислиш, че твоите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можеш да се свържеш и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

 

Свържи се с нас

Ние в Сайта ценим твоето мнение. Ако имаш въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на:

Имейл:  office@vesta-bg.eu

Адрес: 
гр. София, ул. "Хубча" № 8,  1-ви надпартерен етаж , офис А-1
ПК 1618, Район "Красно село"

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за твое удобство. Съветваме те да се запознаеш с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизаш, преди да позволиш събиране на данни за теб.

Тази политика не важи и за лицата, с които сме в договорни отношения или чийто данни обработваме по закон.

Веста Консулт

Веста Консулт