Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
14 ное.

Споделяне

Часови ставки при командировки в ЕС с удостоверение А1

Както много читатели вероятно ще си помислят, дългосрочните командировки в ЕС ( до 2 години) с удостоверение А1 от НАП са любимата ни тема. Всъщност това не е далеч от истината. Ние от счетоводна къща Веста Консулт изключително много уважаваме и обичаме клиентите си, искаме да сме им максимално полезни и да им дадем колкото се може повече. Често ни задават въпроси на тема дългосрочни командировки с удостоверение А1  в ЕС и за това често публикуваме статии на тази тема. Така всички могат да прочетат когато им е удобно и когато им потрябва точно онова, което ги интересува.

Днешната тема е по повод на часовите ставки при командировки на персонал в рамките на ЕС с удостоверение А1 за период до 2 години.

Ролята на колективния трудов договор при определяне на часовите ставки при командировки в ЕС

На първо място всички ние знаем, че в редица държави от ЕС синдикалните и работодателските съюзи имат доста правомощия и редица привилегии. Именно по тази причина не рядко се стига до подписването на т.нар колективни трудови договори. Няма да навлизам в детайли какво е това колективен трудов договор, но ще очертая най-общо какво представлява за онези, които не знаят. Страни по колективния трудов договор са работодателският съюз на определена или определи браншови организации от една страна и от друга даден синдикат, който обслужва интересите на работниците и/или служителите в дадено професионално направление. Пример за подобно нещо е договор, сключен между ( измислям си) Стопанска камара на строителите във Финландия ( за работодателите) и работодателски съюз на зидаро-мазачите , отново във Финландия. Най-често предмет на такива колективни трудови договори са условията на труд и заплащането на този труд. Тези условия в 100% от случаите определят условия на работа като например:

  • по - кратко работно време, например вместо 40 часа работната седмица да е ограничена на 35 или
  • по-високо заплащане ( часови ставки ) за определени професии или при достигане на определен стаж изобщо , респ. достигане на определен стаж при този работодател;
  • допълнителни изисквания за професионални застраховки или
  • завишени изисквания за професионално облекло, което да се предоставя от работодателя и множество други неща.

Икономически и административен ефект при определяне на часовите ставки при командировка в ЕС с А1

Изключително важно е преди да изпратите вашият персонал в ЕС дългосрочно,  да познавате добре тези регулации ( колективните трудови договори) . Причината за това е, че социалните служби на държавите от ЕС са изключително стриктни при упражняването на контролните си правомощия и следят дали колективните договори и условията по тях се спазват. Те ще потърсят сметка за спазването им и от Вашият възложител в чужбина, и от вас като работодател. Вие нямате право да поставяте вашите работници в по-неблагоприятно положение от местните специалисти нито според европейското, нито според българското законодателство. По тази причина при констатирано нарушение е почти сигурно, че ще ви глобят, но и заради извършеното нарушение е възможно да накарат вашият възложител да прекрати договора си с вас.

Друг ефект от задължението за спазване на колективните трудови договори е свързан с часовите ставки при заплащане на възнагражденията на работниците ви. Те не могат да получават по-малко от местните работници от същото професионално направление. Това заплащане не включва командировъчните пари. Вие дължите редовно изплащане на командировъчни пари независимо от дължимите часови ставки.

Трети ефект на тази уредба е вашето задължение като работодател да се съобразявате внимателно с празнични и почивни дни в приемащата държава, където командировате екипа си и много добре да оформяте книгите си за периодичен инструктаж. В някои колективни договори може да бъде указано периодичен инструктаж да се прави всеки ден! Социалните служби в чужбина, како и инспекция по труда в България, имат право да проверяват документите ви и да ви налагат санкции, когато не спазите изискванията на местното законодателство в приемащата държава.

Съветът на счетоводна къща Веста Консулт е, за да не попаднете в хипотеза на неизпълнение, да определите месечните ставки и да ги изплащате по ведомост за заплата, а командировъчните пари да се начисляват и изплащат на отделна ведомост за командировките.

Изпращайте редовно до вашето счетоводство или пейрол компания ( които водят документацията за командирования ви персонал) не само ведомостите, но и графиците и присъствените листи. Между декларираното в НАП и написаното по другите изброени документи не трябва да има разлики.

Надявам се да сме били полезни с тази информация и да сме ви спестили възможни неприятности в бъдеще!

В случай, че намирате тази статия за интересна и полезна и съдържанието й представлява интерес за вас, моля да я споделите в социалните мрежи. В случай, че искате да прочетете още наши материали по темата за дългосрочно командироване на персонал в ЕС с удостоверение А1 от НАП, можете да погледнете и следните заглавия:

"По въпроса за осигуровките на командированите с А1 в ЕС"

"Удостоверение А1 за Германия и Франция"

"Joint Comittee for Construction, Belgium Labor law "

"Моите здравно-осигурителни права в ЕС"

Автор: Марина Мучакова

 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт