Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
08 юли
УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 ЗА ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ
 • От: Марина Мучакова
 • Коментари: 2
 • Публикувано в: Без категория

Споделяне

При командироването на български работници в държавите Германия и Франция съществува усложнен  регистрационен режим, който следва да се спазва. Тези работници трябва да се регистрират в гранична полиция , когато са командировани в тези 2 държави . В тези държави изискванията са много строги. Преди работникът да отиде на тяхната територия, трябва да попълни съответната форма и да заяви колко време ще остане там. Също трябва да му се обяви часовата ставка, която ще получава и тя трябва да не е по-малка от определената за съответната държава- Франция или Германия. Трябва да се докаже също, че работниците са настанени в хотели или квартири, както и че на същите им се заплащат командировъчни пари. При поискване от гранична полиция тези справи се представят за проверка. Във Франция документите трябва да се държат при депозитар и да са винаги на разположение на компетентните органи за проверка. Трябва да се знае също, че този депозитар, ако види нередности в документите, следва да уведоми Френските власти. Относно Германия може документите да не се държат на територията й, но задължително следва да се представят при поискване. Документите във Франция се представят с официален превод на френски език, а в Германия - с официален превод на немски език. Ако не представите документи и не се отзовете на проверка, ви глобяват и тази глоба се събира от НАП. За останалите страни в ЕС важи малко по-различно правило. Работниците, които са командировани в друга европейска държава ( различна от Франция и Германия), трябва да бъдат регистрирани в служба Миграция. За всяка държава си има различни правила, но в общи линии уредбата е подобна. Има възражение в Европейският Парламент (ЕП) срещу законите във Франция и в Германия, които налагат такава сложна документалност при командироването на хора в това число и международни шофьори. За сега в рамките на повече от година ЕП не е взел становище, така че трябва да се съобразите с местното законодателство във Франция и в Германия и да го спазвате.

Надяваме се тази информация да е полезна за Вас!

Статията и проучването са изготвени от Валентина Петрова. 

Публикувано от Марина Мучакова 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

2 Responses to УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 ЗА ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ

 1. Костадинова
  юни 18, 2017 at 9:16 pm

  Здравейте,
  Самоосигуряващо лице, което е управител и шофоьор на ТИР, какви документи трябва да представи в Германия и Австрия?

  • Марина Мучакова
   септември 29, 2017 at 11:59 am

   Здравейте,
   На въпросът за шофьора, лицето трябва да представи удостоверение A1 от НАП за командировка в рамките на ЕС, когато периода на обикаляне извън страната е за период по-дълъг от 30 календарни дни в месеца. За да можем да отговаряме по-скорстно на отправените запитвания, можете да адресирате въпросите си на office@vesta-bg.eu или на телефон 0879 997 900. Надявам се да съм била полезна!

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт