Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти
08 юли
УДОСТОВЕРЕНИЕ А1 ЗА ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ
  • От: Марина Мучакова
  • Коментари: 0
  • Публикувано в: Без категория

При командироването на български работници в държавите Германия и Франция съществува усложнен  регистрационен режим, който следва да се спазва. Тези работници трябва да се регистрират в гранична полиция , когато са командировани в тези 2 държави . В тези държави изискванията са много строги. Преди работникът да отиде на тяхната територия, трябва да попълни съответната форма и да заяви колко време ще остане там. Също трябва да му се обяви часовата ставка, която ще получава и тя трябва да не е по-малка от определената за съответната държава- Франция или Германия. Трябва да се докаже също, че работниците са настанени в хотели или квартири, както и че на същите им се заплащат командировъчни пари. При поискване от гранична полиция тези справи се представят за проверка. Във Франция документите трябва да се държат при депозитар и да са винаги на разположение на компетентните органи за проверка. Трябва да се знае също, че този депозитар, ако види нередности в документите, следва да уведоми Френските власти. Относно Германия може документите да не се държат на територията й, но задължително следва да се представят при поискване. Документите във Франция се представят с официален превод на френски език, а в Германия - с официален превод на немски език. Ако не представите документи и не се отзовете на проверка, ви глобяват и тази глоба се събира от НАП. За останалите страни в ЕС важи малко по-различно правило. Работниците, които са командировани в друга европейска държава ( различна от Франция и Германия), трябва да бъдат регистрирани в служба Миграция. За всяка държава си има различни правила, но в общи линии уредбата е подобна. Има възражение в Европейският Парламент (ЕП) срещу законите във Франция и в Германия, които налагат такава сложна документалност при командироването на хора в това число и международни шофьори. За сега в рамките на повече от година ЕП не е взел становище, така че трябва да се съобразите с местното законодателство във Франция и в Германия и да го спазвате.

Надяваме се тази информация да е полезна за Вас!

Статията и проучването са изготвени от Валентина Петрова. 

Публикувано от Марина Мучакова 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е член на екипа на Веста Консулт. Завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализира медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители, данъчни консултации. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Веста Консулт

Веста Консулт