Телефони+ 359 (0) 887 850 101; + 359 (0) 879 111 600 I За контакти

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е член на екипа на Веста Консулт. Завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализира медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители, данъчни консултации. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт