Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
19 авг.

Споделяне

Получихме запитване от регистрирано в България дружество какво се случва, ако това дружество внесе автомобил от държава, която не е членка на ЕС. Отговаряме така. Когато чрез вашето дружество ( българско юридическо лице) внасяте кола в България от трета държава ( държава, която не е членка на ЕС и на Европейското икономическо пространство), следва да се има предвид, че на границата при вноса се заплаща цялото ДДС в размер на 20% заедно с всички митнически тарифи по митническа декларация. В случай, че колата е с голяма кубатура, се заплаща и акциз.

За да можете да използвате данъчния кредит върху платеният ДДС, колата следва да е 6+1 без мястото на водача. В този случай ще имате право върху данъчния кредит и за използваните горива и смазочни материали.

Какво се случва, когато колата не е с 6+1 места без мястото на водача?- с изключение на случаите, в които вашето дружество е такси компания или рент-а-кар, няма да може да се възползва от данъчния кредит 20 % от стойността по митническата декларация за внос. Успоредно с това за разходите, направени за гориво и смазочни материали  се заплаща пряк данък в размер на 10% върху всички фактури за горива и смазочни материали. Този данък 10% е присъщ разход за дружеството ви. С неговата стойност се намалява стойността на печалбата на дружеството. Така се намалява данъчната основа за изчисление на корпоративния данък и той също намалява.

 

 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт