Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
23 ян.
Обявяване на годишен финансов отчет за 2016 г
  • От: Марина Мучакова
  • Коментари: 0
  • Публикувано в: Без категория

Споделяне

ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016Г.

За първа година Годишният финансов отчет- ГФО ще се съставят и публикуват по новия Закон за счетоводството и за първи път се очаква Агенцията по вписванията да следи за стриктното му спазване, съответно е възможно длъжностните лица по вписванията да отказват обявяване на годишен финансов отчет (ГФО), при липсата на някои от новите данни, които вече се изискват, като част от годишния финансов отчет (ГФО).
Освен наименованието, правната форма, печатът на предприятието и ако ГФО е съставен от счетоводно предприятие, печатът и на счетоводното предприятие, както и подписите и печатите на лицата, извършили одита, ако има такъв, вече в ГФО трябва да са посочени и:

  • седалище и адрес на управление,
  • информация, ако предприятието е прекратено,
  • регистърът, в който предприятието е вписано,
  • регистрационният номер на предприятието от този регистър,
  • трите имена на ръководителя на предприятието и на съставителя на ГФО или на управителя на съставителя на ГФО, ако съставителят е счетоводно предприятие.

 

 

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт