Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
07 авг.

Споделяне

Получихме интересно запитване на въпроса „какво се случва, ако получим болничен лист от чужбина?“.
Ето нашия отговор. Първо се гледа от коя държава е болничния лист. Ако е от държава, с която България има договор за правна помощ, би следвало документът да се преведе у нас на български език от заклет преводач към сертифицирана агенция за преводи, да се направи заверка на подписа на преводача в МВНР и да се подаде в НОИ в 3-дневен срок от представянето на болничния лист на работодателя. Ако това не бъде направено в тези катки срокове НОИ може да забави или да не изплати обезщетението.
Ако болничният лист е от държава, с която България няма договор за правна помощ, тогава документът от чуждестранната държава следва да се снабди с апостил и тогава да пристигне в България, да се преведе, да му се направи заверка на подписа на преводача в МВНР от сертифицирана агенция. След което така оформения документ се представя пред НОИ в най-кратък срок.
Всичко това следва да се организира в рамките на 3-дневния срок, определен от закона за представянето на тези документи в изрядна форма и вид.
Какво се случва обаче, когато болничният лист е за трудова злополука ?
Като за начало в сайта на НОИ има гореща линия за лица, работещи в чужбина, които са претърпяли трудова злополука. Направих си експеримента да им се обадя и да проверя, дали някой ще ми вдигне. Не ми отговориха, а звънях настоятелно. Затова считам , че информацията по-долу ще ви е полезна, така че да можете оптимално да защитите правата си.
И така , ако претърпите трудова злополука в чужбина, първото , което следва да направите е да си осигурите свидетели на трудовата злополука. Тези свидетели трябва да ви подпишат констативен протокол. Това е документа, с който реално се доказва случването на трудовата злополука. Болничният лист е документа, който свидетелства какво е увреждането на здравето ви, но не и трудовата злополука. Затова за пред нашата администрация са ви необходими и двата.
При трудова злополука процедурата е по-особена. Уведомява се не само НОИ , но и Инспекция по труда. Уведомяването трябва да бъде извършено от работодателя в 3-дневен срок от узнаването за трудовата злополука. А за да може работодателят да извърши това уведомление и протокола и болничния лист следва да са преведени на български език, както е указано от сертифицирана агенция, която има право да извършва официални преводи.
Тук отново гледаме къде се е случила злополуката.
Имате 2 варианта- в държави- членки на ЕС или в държави, които не са членки на ЕС. Ако злополуката е възникнала в държава-членка на ЕС, тогава въпросите за размяна на книжа между институциите следва да се уреждат съгласно Конвенциите на МОТ. Имате 2 варианта. Първият вариант е да получите безплатна медицинска услуга в чужбина и НОИ да плати на доставчика на услугата (т.е. на болницата). Вторият вариант е да ви накарат да платите всичко там на място, а после да си търсите осребряване на фактурата от НЗОК тук.
При всички положения отново документите следва да дойдат тук легализирани и да им се направи официален превод. Отново се следи дали между държавата, където е възникнало събитието и България има договор за правна помощ. Ако има- тогава документа се превежда и в МВНР се заверява подписа на преводача. Ако няма, на документа следва да се постави апостил и тук да се преведе и да се направи заверка на подписа на на преводача в МВНР. Всичко това следва да се организира в 3 –дневен срок, защото комплекта с документи ( в случая на трудова злополука протокола и болничния лист) се представят и пред НОИ и пред Инспекция по труда възможно най-бързо.
Имайте предвид, че не можете сами да преведете документите си, освен ако не сте заклет преводач. Освен това преводите, направени от преводачи в чужбина не важат у нас. В МВНР има списък и само тези преводачи, които са включени в списъка , могат да извършват преводи.
По отношение на плащането на обезщетенията. От НОИ или НЗОК няма да ви изплатят по-голяма стойност за лечение и лекарства от тези, които биха платили на българска болница. Т.е. ако услугата, която сте си заплатили в чужбина струва примерно 70 евро, а на цените на Здравна каса същата услуга струва 30 лева, ще ви редуцират плащането на 30 лева. Разходите, които правите за преводи и легализации на документи са си за ваша сметка.

Накрая, но не на последно място, никога недейте да пътувате без застраховка и/или европейска здравна карта. Това ви гарантира медицинска помощ с определено покритие където и да сте и избягвате неприятните административни процедури и редукциите на обезщетителните плащания у нас.

Надявам се да съм била полезна!

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт