Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
21 авг.

Споделяне

Здравейте колеги. Натъкнахме се на интересен случай. Установихме, че в ново за нас дружество декларации 1 и 6 не са подадени за предходен месец. Това понякога се случва при промяна на счетоводител, счетоводна къща или поради ред други причини. Нашият съвет в тази ситуация е „Без паника“. Просто подайте пропуснатите декларации със задна дата и изчакайте да ви ги приеме софтуера на НАП. Може да ви се наложи да напишете някое друго писмо, но като цяло този пропуск не следва да има съществени последици.
За сумите се начисляват лихви. Плащането им става в същото платежно, в което се превежда главницата за осигуровките. Основанието на платежното трябва да е „главница и лихва“. Банковата сметка е същата.
По принцип за извършени подобни нарушения отговорните за нарушението носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 349 ( 1) от КСО, в който се описва, че на нарушителя може да му бъде наложена глоба от 100 до 1000 лева, след като контролен орган и след извършена проверка състави акт за констатиране на извършеното нарушение.
Тук нашия съвет отново е „без паника“. Тъй като еднократно неподаване на информация е маловажно нарушение, глобата (ако изобщо се стигне до такава,) не би следвало да надвиши 100 лева, а дори акта да е на по-висока стойност, същият може да се обжалва и глобата да бъде намалена ( до 100 лева).
Според нас след като нарушението е отстраненото, т.е. подали сте макар и с късна дата, пропуснатите декларации, би следвало ситуацията да се третира така , че вие сами сте преустановили и отстранили нарушението, иначе казано не подлежите на санкция. На кратко при една евентуална проверка на по-късен етап контролните органи може единствено да ви предпишат повече да не правите такива нарушения.
Надявам се тази информация да ви е от полза!

Share This :

За Марина Мучакова

Марина Мучакова е управляващ съдружник във Веста Консулт. Завършила е право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалист е в сферата на данъци, данъчно облагане и данъчно-осигурителна практиката. Като допълнителна квалификация има сертификати по медиация при търговски спорове, представителство пред арбитражни съдилища и въпроси касаещи отношения между работодатели и служители. Има завършено обучение към патентно ведомство по интелектуална и индустриална собственост, търговски марки. Говорими езици : английски- отлично; руски- основно; немски - основно; сърбо-хърватски - основно;

You must be logged in to post a comment

Веста Консулт

Веста Консулт