Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

10 юли

Назначаване на чужденец от държава извън ЕС  Липса на кадри или защо сме изправени пред предизвикателството да назначим чужденец  от държава извън ЕС ?Какво общо има чужденецът от държава извън ЕС с тази статия ? Напоследък все по-често се сблъсквам с тезата, че „на пзара няма кадри“, „липсват качествени служители“, „хората нямат квалификация“ и така нататък. Работодателите не рядко решават кадровия проблем като си назначат чужденец ...


23 юни
Възстановяване на данъци

Възстановяване на данъци Кога можем да поискаме възстановяване на данъци.Най-общо хипотезите са 3: Възстановяване на данъци в случай на надвнесен данък или Когато имаме право да използваме данъчен кредит ( за ДДС) иКогато попадаме под режим на двойно данъчно облагане за доходи от страната и чужбина. Възстановяването на данъци не става автоматично, а по изрична процедура, описана в съответния закон. Когато сме хипотеза 3 и попадаме под действоето на двойно данъчно облагане, прилагаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ( СИДДО), подписана между България  и другата държава. За целите ...


12 юли

Дългосрочно командироване на лица в ЕС - промени в КТ и КСОПреди около година съм писала статия относно ОСИГУРОВКИТЕ НА КОМАНДИРОВАНИТЕ С А1 В ЕС при дългосрочно командироване на лица в ЕС . Скоро се гласуваха промени в КТ и КСО, което несъмнено създава известни проблеми. Решението се корени в правилното прилагане на нормите, които регулират дългосрочното командироване на лица в ЕС . Новите промени въвеждат и различен режим, при който ще следва да се третират дългосрочно командироване на лица в ЕС и Конфедерация Швейцария. Добре ...


20 фев.

Командироване на международни шофьори с удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство, на територията на страните –членки на ЕС и ЕИО, в това число Франция, Германия, Белгия и Австрия ?Казус за командироване на международни шофьори с удостоверение А1: Ако в българско юридическо лице –работодател, са назначени работници на длъжност международни шофьори, който следва да бъдат командировани като международни шофьори с удостоверение А1 дългосрочно ( за до 2 години) в страна- членка на ЕС, казусът за осигуряването им попада в обхвата на регламент 883/2004г.Новата ...


14 ное.

Часови ставки при командировки в ЕС с удостоверение А1Както много читатели вероятно ще си помислят, дългосрочните командировки в ЕС ( до 2 години) с удостоверение А1 от НАП са любимата ни тема. Всъщност това не е далеч от истината. Ние от счетоводна къща Веста Консулт изключително много уважаваме и обичаме клиентите си, искаме да сме им максимално полезни и да им дадем колкото се може повече. Често ни задават въпроси на тема дългосрочни командировки с удостоверение А1  в ЕС и за това често ...


14 ное.
Частен бизнес и как да подходим?

Частен бизнес и как да подходим?Или с други думи какво следва да имаме предвид, когато решим да започнем свой си частен бизнес и да пристъпим към регистрация на търговско дружество? Целта на тази статия не е да ви направи експерти по финанси, по счетоводство или по ръководене на частен бизнес. Целта на тази статия е да ви обърне внимание колко и какви елементи е добре да не изпускате от вашето внимание, когато решите да стартирате частен бизнес и да потърсите правилния специалист, ...


08 юли

НОВАТА МОДА ЗА ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Началото на 2016 г, стартира с много  промени в законодателството и тези промени се отразяват неминуемо и върху данъчните ревизии на физическите лица. Основно промените са свързани с "въвеждането" на шумно дискутираният данък "Уикенд", който цели облагане на личното ползване на фирмени активи. Това, на което не се обърна голямо внимание обаче са промените в ДОПК относно давностните срокове на задълженията за данъци и осигуровки на лицата - било то физически или юридически лица. От ДОПК е премахната ...


19 фев.

This publications is about the last modifications of Belgium Labor Law  and conserns mainly construction workers. In the attached file you may find information about minimum gross wages, bonuses /allocations, welfare fund and etc.In short the Joint Comittee is responsible for the workers whose occupation is mostly of a manual nature and for their employers. According to our oppinion with the last modifications of the law, it means that the foreign workers should not be put into discriminative conditions in comparison with the native ones. ...


16 фев.

Тази тема е за нашите читатели-българи в чужбина, които спешно трябва да заверят нотариално или да легализират документ ( например пълномощно, акт за сключен брак/ за смърт или за раждане, други), а нямат никакво време за процедура по легализация на този документ. Ето решението на проблема. В много държави Република България има посолства или консулски и дипломатически представителства. За гражданите на Р България в чужбина консулските и дипломатическите представители изпълняват ролята на нотариуси и на служители по гражданско състояние. Те са длъжни да Ви ...


28 сеп.

Темата, която подбрах за тази статия е един щекотлив въпрос- дребничък, но свързан с разход на време, а понякога и нерви. Ако мога да Ви ги спестя, ще съм много доволна от себе си.Процедурата е разкриване на банкова сметка на търговско дружество, когато: - Собствениците на капитала на това дружество са чуждестранни юридически лица. Какво се случва обикновено? Дружеството е регистрирано в нашия търговски регистър. Управителят влиза в някой банков клон, за да разкрие банкова сметка и отговорът е, че не може, ...

Веста Консулт

Веста Консулт