Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

11 ян.

Зададоха ни въпрос какви са начините чужденците да закупуват земя и недвижими имоти в България?-Отговаряме по следния начин. Има два варианта: 1) Купувачът да е гражданин на Европейския съюз и ЕИО или 2) Купувачът да е гражданин на трета държава. 1) Когато купувачът е гражданин на ЕС и ЕИО той може да придобива земя след като се регистрира като земеделски производител и свободна до придобива недвижими имоти, тъй като ограниченията , въведени с договора за присъединяване на България към ЕС вече отдавна отпаднаха.

Веста Консулт

Веста Консулт