Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти

14 ян.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИ С КРИПТОВАЛУТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА РАЗЯСНЕНИЕ НА НАП РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лицеРАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-144 от 16.10.2017 г. относно данъчно облагане на доходи от продажба на биткойни от физическо лице  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПЛОВДИВ  чл. 4 КСО,чл. 6 КСО,чл. 10 КСО,чл. 127 КСО,чл. 157 КСО,чл. 1 ТЗ,чл. 40 ЗЗО,чл. 16 ЗДДФЛ,чл. 26 ЗДДФЛ,

Веста Консулт

Веста Консулт