Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Решаваме сложни казуси , които изискват комплексни познания от различни области- данъци, осигуряане търговско законодателство, гражданиски отношения и други. 

При решаване на сложни казуси не рядко се случва съвместяване и прилагане едновременно на български закон и местно законодателство на друга държава към определен случаи , или прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). 

Такива случаи може да възникнат когато: 

  • Командировате дългосрочно персонал в чужбина, в това число и в държава- членка на ЕС; 
  • Лице получава доходи от повече от една държава; 
  • Опрделя се дали дадено лице е местно или чуждестранно за целите на счетоводството 
  • Назначава се чужденец при български работодател; 
  • Командироване на чужденец от трета държава при български работодател ; 
  • Изплащате хонорар на чужденец и др. 

При решаване на такива комплексни въпроси, са необходими комплексни познания от различни области. Счетоводна къща Веста Консулт разполага със способен екип, който е в състояние да решава сложни казуси. 

Веста Консулт

Веста Консулт