Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

В счетоводна къща Веста Консулт работят квалифицирани кадри. 

Те могат да укажат съдействие по много и различни направления, като например да ви съдействат да:

  • оптимизирате и да планирате данъците си прецизно- не само на вашите дружества, а и вашите лични данъци за разпределената от вас печалба; 
  • да анализирате разходната си част, да я намалите или да я промените по пера; 
  • да планирате по-добре бизнеса си, като анализирате приходната част и каналите си за получаване на приходи; 
  • да решавате въпроси с вашият персонал като назначавания и прекратяване на трудови правоотношения. В този случай можете да разчитате документите ви да са оформени брилиантно. 
  • да решавате казуси при назначаване на чужденци или при командироване на персонал в чужбина дългосрочно или при командироване на чуждестранен персонал при вас; 
  • да прилагате правилно Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане при наличие на доходи от България и чужбина- както в дружеството ви, така и от вашият екип. 
  • Ако планирате нова инициатива, да прецените точно колко би ви струвала и ще има ли икономическа полза за вас от това
  • Ако си падате по екзотични инвестиции, които не са особено популярни , как да отнесете правилно данъците си, така че и НАП да е съгласен с вас. 

Веста Консулт

Веста Консулт