Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

СИДДО 

Какво е СИДДО и мога ли да си възстановите данъка от чужбина

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) са двустранни международни договори, по които България е страна.  Когато ги прилагате, можете да си възстановите данъка от чужбина, ако спогодбата го позволява. Ако не го позволява, можете да намерите вариант да не плащате повторно тук.  СИДДО се ратифицират у нас и се прилагат като част от местното законодателство. За да е на лице необходимост от прилагане на СИДДО, следва 

  1. Едно физическо или юридическо лице да имат доход от повече от една държава (обикновено случаят е съчетан, защото и българският работодатл и неговият екип получават доход от друга държава); 
  2. Да има подписана спогодба междъ България у съответната държава. 

Ако тези две неща са съчетани едновременно, е почти сигурно, че трябва да се запознаете със съдържанието на съответната СИДДО и да я приложите. Така ще знаете как да си възстановите данъка от чужбина или да не плащате повторно тук. 

Какво предимство ви дава прилагането на СИДДО  

Ако не приложите СИДДО, в общия случай следва да заплатите данъците си във всички държави, които ви третират като местно лице или от които получавате доходи. Когато прилагате СИДДО , обикновено заплащате данък само в едната договаряща държава. Ако вече сте платили и на двете места, при прилагането на СИДДО можете да си възстановите данъка в едната държава. Друга възможност е този данък да в бъде приспаднат от бъдещи данъчни задължения. 

Кога трябва да приложите СИДДО

Най-общо, когато получите плащане от държава, различна от България , е добре да се поинтересувате мижете ли да си възстановите или да си приспаднете данъка. Когато получите доход от чужбина, вие получавате сумата с удържан данък. След като декларирате дохода си в България, го облагате и тук. За да не влизате в ситуация дяа плащате два пъти, се запознавате със съдържанието на съответната СИДДО  и тогава можете да възстановите платения данък в чужбина ( т.е. този, който са ви удържали). Възсатновяването на данък от чужбина е административна и формална процедура, която обикновено протича по точно определен начин и по точно определен ред. Това правило е валидно, както за България, така и за други държави. За да приложите процедурата точно, следва да се обърнете към компетентния данъчен орган ( в България това е НАП) и да поискате информация какви документи са ви необходими, в какви срокове следва да се представят и каква е формата на заявяване. 

Нашата препоръка е да правите тези предварителни проучвания по прилагане на СИДДО или по възстановяване на платени данъци веднага след получаване на доход или предварително. С това си гарантирате да не изпуснете законово регламентиран срок. 

 

Веста Консулт

Веста Консулт