Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Стартиране на бизнес или как да сме ви полезни?

Веста Консулт може да Ви съдейства  при стартиране на бизнес с почти всичко. Някои от услугите, които можем да Ви предложим са изброени по-долу и се предлагат като пакети.

Актуални пакети за стартиране на бизнес

 

Всеки стартиращ бизнес има различни "потребности". При стартиране на бизнес много често предприемачът не винаги може да предвиди всички, което му предстои. Неприятните изненади могат да бъдат намалени оптимално при разработването на относително добър бизнес план. Дори да не разполагате с бизнес план, бихме ви посъветвали да се консултирате преди стартиране на бизнес със счетоводител и с юрист. Примерни теми на консултациите, които целят да ви подсетят за какво да попитате могат да са:

Какъв ще е размерът на осигуровките ми ?

С оглед на видът бизнес какви ще са ми очакваните разходи?

Какви данъци ще плащам?

Кое ми изнася повече- данък дивидент и осигуряване като работещ съдружник на минимума или заплата по договор за управление и да не разпределям дивидент?

Какъв персонал ще следва да назнача?

Къде да обявя графиците си при започване на дейност ?

Къде да си обявя работното време ?

Необходими ли са ми допълнителни регистрации и какви?

Какво е регистрацията в Комисията за защита на личните данни? Аз трябва ли да имам регистрация като администратор?

Необходими ли са ми услуги от служба по трудова медицина?

Трябва ли ми правилник за вътрешния ред?

Като назначавам персонал за първи път в живота си, какви документи да поискам?

Трябва ли към трудовият ми договор да бъде приложена длъжностна характеристика? Какво трябва да съдържа тя?

И много други?

За повече и по-подробна информация , можете да разгледате всички услуги на Веста Консулт тук или да ни намерите на нашите контакти.

startirasht biznes

Веста Консулт

Веста Консулт