Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

creative dept

Екипът на Веста Консулт разполага с отлични консултанти в различни области:

  • Оптимизиране на данъци и разходи
  • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Юридически консултации по търговски, административни, административно-наказателни, данъчни и трудово-правни въпроси
  • Представителство пред съд
  • Обжалване на административни и финансови актове в досъдебна фаза по административен ред и др.

 

Услугата се заплаща на час или при отправено запитване по е-мейл според сложността и обема на конкретния казус.

 

Веста Консулт

Веста Консулт