Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДАНЪЦИ

money bag

Екипът  на Счетоводна къща Веста Консулт оптимизира данъците, които Вие като физическо лице или вашето дружество следва да заплати. За целите на оптимизацията екипът ни извършва внимателен икономически анализ на активите, персонала и други показатели на дружеството. Взимат се предвид множество елементи. Можем да намалим данъците за внасяне в значителен размер, в това число:

  • Данък Добавена стойност (ДДС)
  • Корпоративен данък (по ЗКПО)
  • Данък печалба
  • Данък дарения (за дружества с нестопанска цел, фондации, сдружения и др.)
  • Данък при източника
  • Алтернативен данък
  • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и др.

Оптимизирането на данъците може да се приложи и за личните Ви данъци, в това число и данък върху дивидентите на съдружниците (акционерите).

Тук е редно да споменем, че прилагаме Спогодбите за избягване на Двойното данъчно облагане (СИДДО). Възстановяваме надвнесен данък сигурно и ефективно.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИ

calculator

Оптимизирането на разходи не е еднократна услуга, а процес. Зависи изключително от вида и състоянието на пазара, дейността на дружеството, специфичните особености при упражняването й и др. Оптимизирането на разходите представлява изключително детайлен и задълбочен анализ на състоянието на предприятието и на неговите търговски практики. За целта се разглеждат документите на дружеството, ефективността на производството му, оценява се ефективността на персонала и на работната среда, взимат се предвид доставчиците и клиентите. Анализира се цялостно всеки отделен детайл.  След приключването на аналитичната част, се изготвя индивидуална политика, която се реализира стъпка по стъпка. Тя е строго индивидуална за всеки конкретен клиент.

Веста Консулт

Веста Консулт