Телефони: +359 887 460 907 & +359 879 111 600 I За контакти
Споделяне

Веста Консулт предлага професионален превод за всякакви събития с международно участие, бизнес срещи, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и други от и на всякакви езици, в това число официалните езици на ЕС. Устните преводи се разделят на два основни вида консекутивен и симултантен. Консекутивен превод е този превод се извършва от един преводач, по време на някакво събитие. При него говорещият изчаква преводача. Най-често се използва за срещи, преговори, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н. Симултанен превод или превод в кабина с техника е този превод, при който участват най-често двама преводачи. В този случай говорещият не изчаква преводача. Най-често се ползва за презентации, семинари, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н.

meeting

Веста Консулт

Веста Консулт